Attention och varumärke

Erik Modig: Tio lärdomar om attention som varje annonsör måste förstå

Marknadsföreningen Sverige | Blogginlägg, Gästblogg

Distinkthet och attention – hur hänger det ihop?

Den 14 juni har vi en högintressant heldagskurs på plats i Stockholm. Inför kursen ”Så bygger du ett starkt och distinkt varumärke” delar vi här en artikel på samma ämne, av kursledare Erik Modig. 

Erik Modig

Både distinkthet och attention är två ord som de senaste åren börjat fått fästa inom marknadsföringsvärlden. Efter att Byron Sharp släppte ”How Brands Grow” ville marknadsförare ha svaret på hur de då skulle få sina varumärken att bli lättillgängliga i kundens huvud. Svaret kom lite senare genom Jenni Romaniuks bok ”Building distinctive brand assets”. Svaret är alltså att varumärken måste bli mer distinkta. Helt enkelt ”poppa” ut mer i sin kommunikation för att enklare addera sig själv till kundens hjärna.

Här kommer också den naturliga kopplingen till buzzword nr 2 – attention. Vad vi lärt från attention-data är att väldigt mycket av digital annonsering sker med mycket kort exponeringstid. Så mycket som 85% ska ha fixationstid kortare än 2,5 sekunder. Det innebär att vikten av att kunna ”poppa” ut och in i huvudet på kund är viktigare än någonsin när tiden är så kort.

Det var med denna bakgrund som vi på Marknadsföreningen, tillsammans med Marketing Levels tog fram en heldag om just hur du kan göra ert varumärke mer distinkt. Med Erik Modig, som hjälpt över 20 bolag det senaste året att bli mer distinkta, så får du handledning av bästa möjliga lärare för detta. Han kan inte bara grunderna utan också genomförandet.

Kursen med Erik den 14 juni är din möjlighet till en fast track till ökad distinkthet och attention – medlemmar går dessutom våra kurser till ett förmånligt, lägre pris.

Om du redan nu är nyfiken på värdet av attention delar vi här också Eriks 10 lärdomar om detta från hans forskning på området. Mycket läsvärt! Vill du sen ha mer praktiska kunskaper så ses vi 14 juni.

Kursen genomförs i liten grupp, men några platser finns ännu.

Attention är på allas radar. Eller borde vara det. För att förklara varför har jag här sammanfattat tio lärdomar från Human Attention Study som genomfördes av mig i ett forskningsprojekt för Handelshögskolan i Stockholm Institute for Research tillsammans med Tobii och Odyssey.

Lärdom 1: Vad är passiv eye-tracking panel?

Låt oss börja med det som faktiskt är nytt och varför attention har uppmärksammats. Det är så kallad passiv eye-tracking. Den typ av studie som många känner till har en aktiv panel, vilket innebär att en panel rekryteras som genomför en specifik eye-tracking studie. Här används allt från klassisk eye-tracking där man använder glasögon för att analysera vad en aktiv panelist tittar på, till eye-trackers som är fristående eller använder kameran i dator eller mobil. Metoden använder ofta små paneler med fokus på enskilda annonser och kanaler.

Passiv panel innebär enbart så kallad passiv eye-tracking som använder kameran på desktop eller mobil tillsammans med en nedladdad mjukvara som trackar och analyserar det naturliga online-beteendet. Lösningen kräver inga tag-integrationer vilket gör att även walled garden mäts, samt att det finns tillgång till historisk data. Eye tracking görs via Tobiis Eye Tracker 5 eller via eye tracking algoritmer på webcam.

Vad innebär detta?

Vi får mer verklighetstrogna mått på hur många annonser som faktiskt tittas på samt hur länge de tittas på. Det ger nya och i många fall unika insikter på vilka förutsättningar annonser faktiskt har.

Mått för att förstå eye-tracking data

Attention handlar om fyra mått och korrelationen mellan dem. För det första såklart impressions. Sen har vi viewability som anges av hur många impressions som faktiskt visats. Här finns en standard men alla medier följer inte den. Därefter har vi det första eye-tracking måttet som är fixation. Det anges oftast också som en procent av antal impressions som en människa tittar på. Detta mäts med passiv panel och anger genomsnittlig fixation. Det fjärde måttet är gaze time eller tittid och anger längden på den genomsnittliga tittiden.

Erik Modig

Lärdom 2: En impression är inte en impression

Det är väldigt viktigt att inse att en impression inte är en impression. Som illustrerat nedan så kan jag visa data för tre olika köp på desktop. Samma antal impression men antalet som ser är väldigt stor skillnad och den totala tittiden är ca 10 ggr högre för köp 1 än för köp 3. Det innebär att en impression kan skapa 10 ggr så mycket effekt som en annan.

Erik Modig

Om vi tittar på den data som Sveriges Annonsörer gick ut med under 2023 utifrån just Tobiis och Odysseys sammanställning så ser vi att det är skillnad mellan olika kanaler. Vi ser också hur korta tider det är vi pratar om.

Erik Modig

Lärdom 3: Mediet styr initial uppmärksamhet

Reklam ska fånga uppmärksamhet. Det stämmer inte riktigt längre. När majoriteten av visningarna är korta är det exponeringen i form av kanal, plattform och placering som styr vilken initial uppmärksamhet en annons får. Mediet styr tittid mer än annonsen om vi pratar om exponeringstider under 4-5 sekunder. När majoriteten av exponeringar i det digitala är kortare än så måste annonsörer i högre utsträckning anpassa sig till de förutsättningar som mediet ger.

Annonsörer måste förstå förutsättningarna i mediet istället för att enbart fokusera på kreativitet. Detta är inget nytt men blir ännu viktigare med insikterna från attention-data.

Lärdom 4: Olika exponeringstider kan skapa olika effekt

Det verkar finnas några kritiska tidsspann för reklamexponering som möjliggör olika typer av effekter. För det första handlar det om tider under 2-2,5 sekunder. På denna tid är det svårt att kommunicera längre reklambudskap eller skapa nya faktabaserade minnen. Här blir främsta uppgiften att påminna och väcka känslor.

Mellan 2-2,5 och 4-5 sekunder går det att i högre utsträckning kommunicera information som bygger nya faktabaserade minnen. Efter ca 4-5 sekunder börjar kreativet verkligen att kunna väcka intresse och förlänga bearbetningen.

Erik Modig
Illustrativ bild av vilka effekter som går att uppnå med annonsering. Källa: Human Attention Study (2023)

Lärdom 5: Matcha era utmaningar med exponeringstider

Olika reklamuppgifter kräver olika längd av exponeringstider. Därmed blir det viktigt att veta hur lång exponering som krävs för att lyckas med olika uppgifter. Nedan ser ni ett exempel på vad olika uppgifter skulle kunna ta för tid. Dessa tider är självklart unika för varje varumärke så ta detta som ett tips för att själva resonera vad ni har möjlighet att göra på olika exponeringstider.

Erik Modig

Lärdom 6: Desktop och mobil har liknande utmaningar men i olika omfattning

Både desktop och mobil har utmaningar med uppmärksamhet. Utmaningarna ser dock lite annorlunda ut. För desktop är fixation en stor utmaning. Anledningen är att det finns många impressions som laddats men som inte visas på skärm, eller där många impressions visas samtidigt så att fixation blir låg. Det är väldigt stora skillnader på fixationsgrad mellan olika impressions.

För mobil är fixationsgrad en mindre utmaning i och med att skärmen är liten så allt som är viewable blir i hög utsträckning också fixerat. Utmaningen med mobil är främst tittid som tenderar att vara låg med tanke på snabb scrolltid.

För desktop blir mediaköp helt avgörande, för mobil är det viktigare att anpassa annonsen efter den lilla skärmen och korta exponeringstiden.

Lärdom 7: Visa igenkänningsbara varumärkeselement

Vid korta exponeringstider kan människor fortfarande uppfatta annonsen och påminnas av det som de redan känner till. Här är det därmed avgörande att ha med tydliga varumärkeselement såsom logga, egna färger, mönster eller andra kända element från start. Alltid från start!

Lyckas man skapa en tydlig koppling mellan varumärket och vissa unika element kan annonsen få effekt vid lågt uppmätt fixering. Det är denna effekt som visar att annonser kan ha effekt även om fixering inte uppmäts i och med att dessa igenkända element kan bearbetas perifert.

 • Storleken är av betydelse och ska inte underskattas. Speciellt vid mobil annonsering måste loggan vara tillräckligt stor för att synas vid mycket hög scroll-hastighet.
 • Ju tydligare varumärkesdesign av annonsen desto mindre kan loggan vara.
 • Ju kändare ett varumärke är desto mindre kan loggan vara.
 • Andra element (exempelvis en kändis) tävlar om uppmärksamheten vilket innebär att ju mer uppmärksamhetsdragande andra element desto tydligare behöver varumärkeselementet synas.

Lärdom 8: Less is more

Annonser som innehåller flera olika objekt får inte mer uppmärksamhet. Det riskerar snarare att viktiga delar inte fixeras på. Därmed är det viktigt att begränsa antalet objekt som är med i en annons.

Vid korta exponeringstider läser människor väldigt få ord. Därmed är det oftast bättre att skriva näst intill i stödord i annonsen. Kanske rent utav bara använda några enstaka ord.

Erik Modig

Lärdom 9: Väck känslor och skapa familjaritet

Att väcka känslor är en regel för annonseffekt som gäller all annonsering. Så även digital annonsering. Dock är det viktigt att inse att med den korta exponering som finns digitalt så gäller det att väcka känslor instinktivt.

 • Visa på människor som upplever känslan för att människor snabbt förstår känslan människor känner.
 • Humor verkar ha en förmåga att även fungera i korta digitala format om det är direkt humor som fungerar bildmässigt eller med kort video.
 • Använd tydlig betingning såsom produkter som redan är laddade med positiva känslor såsom gräddande pizza eller annan mat.

Lärdom 10: Framing

Varje budskap tolkas baseras på den omkringliggande information som mottagaren uppfattar. Detta kallas framing och blir av stor vikt när det kommer till korta exponeringstider. Anledningen är att mottagarna snabbt ska koda av ett budskap och då använder de sig i högre utsträckning av den omkringliggande informationen – the frame – för att dra slutsatser. Det är därmed av stor vikt att inte slarva med framingen utan verkligen tänka igenom vad som omger budskapet.

Vid längre exponeringstider är det inte lika viktigt för då kan budskapet nå igenom oavsett och kunderna kommer då att kunna tolka och komma ihåg budskapet baserat på vad det säger. Vid kort tid hinns det inte med utan omgivningen blir viktigare.

Exempelvis blir det viktigt att sätta sätt miljö i annonsen för att stärka budskapet. Både när det kommer till att göra det lätt att förstå budskapet samt också känna igen varumärket. Om det slarvas och flera olika typer av miljöer används som inte direkt är kopplade till produkt eller avsändare riskeras att effekten minskas.

____________
Erik Modig
Founder of MarketingLevels.com, assistant professor, author and lecturer at Stockholm School of Economic

State of Nordic PR 2024

State of Nordic PR 2024 – Mynewsdesk ger oss sina bästa spaningar

Marknadsföreningen Sverige | Blogginlägg, Gästblogg

”Mer relevans och ännu bättre tajming är en del av framgången framöver”

Mynewsdesk är en av våra uppskattade partners till Årets Marknadschef 2024. Tidigare i år släppte de sin rapport ”State of Nordic PR” med en temperaturmätare på branschen. Här får vi en pratstund med deras Head of Communications, Sofia Thorngren, som ger oss sina spaningar från rapporten. Vi checkar även in med deras nordiska marknadschef Malena Bjälkdahl, för hennes tankar om marknadschefsrollen samt om vårt event på Rigoletto den 16 maj. Tillsammans ger de oss bl a en bild av kommunikatörs- och marknadsförarrollen av idag som präglad av såväl ökande utmaningar och komplexitet, som i högre grad belönande och dynamisk. 

Sofia och Malena

1. Vem är du och vad kan du berätta om hur marknadsteamet på Mynewsdesk arbetar?

Sofia Thorngren– Jag heter Sofia Thorngren och arbetar som Head of Communications på Mynewsdesk, där jag ansvarar för det övergripande arbetet med vårt varumärke och kommunikation. Marknadsteamet hos oss är en väl sammansatt grupp med specialiserade fokusområden som hanterar olika aspekter av marknadsföringen, för att göra oss så flexibla och effektiva som möjligt. Eftersom Mynewsdesk är ett SaaS-företag verksamt inom kommunikationsbranschen är det viktigt för oss att ha ett team som kan arbeta både med strategisk långsiktig kommunikation och riktade digitala kampanjer för att driva trafik och tillväxt.

Våra teammedlemmar är experter på allt från performance marketing och martech till PR och medierelationer, vilket gör oss väl rustade för att möta marknadens skiftande behov. Som marknadsteam är vårt gemensamma mål såklart att skapa engagerande och relevanta kampanjer som stärker vårt varumärke och vår närvaro både lokalt och globalt.

2. Ni har varit tidigt ute för att integrera AI i era tjänster – hur och varför?

– Kraven på oss som arbetar med marknad och kommunikation ökar hela tiden, och efter mer än 20 år i branschen har vi tydligt märkt av den utvecklingen. Faktum är att AI inte är ett nytt fenomen för oss på Mynewsdesk. Vi såg tidigt potentialen med AIs möjlighet att snabbt hantera stora mängder av data. Däremot har de lösningar som rullats ut på bredare front nyligen möjliggjort det för oss att fokusera på hur vi kan integrera det på bästa sätt för våra kunder.

Vi har alltid velat göra livet enklare för kommunikatörer och marknadsförare. Och istället för att slänga in ännu en ”AI-tjänst” på kommunikatörers to do-lista, så har det varit viktigt för oss att det blir en naturlig del av vår befintliga lösning.

Vår AI är speciellt utformad för just kommunikatörers rutiner och är smart nog att kunna dyka ner i användarnas och deras organisationers specifika behov. Den kan generera skräddarsytt innehåll och komma med smarta idéer som inte bara träffar rätt, utan också stöder företagets övergripande kommunikationsmål.

Med en specialanpassad AI-lösning för just PR och kommunikation blir det möjligt för oss att erbjuda personligt stöd som verkligen gör skillnad. Den är både pålitlig och lätt att använda och ger PR-arbetet en rejäl skjuts framåt – utan att krångla till det!

3. Tidigare i år släppte ni rapporten State of Nordic PR med en temperaturmätare på branschen – vad tycker du stack ut mest, några reflektioner?

– För oss blev det tydligt att påverkan spelar en stor roll för oss kommunikatörer, både i hur vi ser på vår egen position och inom organisationen som helhet. Det handlar om att vara en proaktiv del av samtalet och inte bara kommunicera det vidare.

Något som verkligen stack ut i våra observationer var kommunikatörers starka önskan att spela en större roll, inte bara på arbetsplatsen utan också i samhället. Samtidigt känner många frustration över den snabba förändringstakten och hur komplexiteten i deras roller ökar. Ansvar och skyldigheter växer ofta snabbare än deras befogenheter, och faktiskt känner över hälften av de tillfrågade sig så pressade av dessa förändringar att de överväger att byta yrke.

Trots dessa utmaningar finns det en otrolig entusiasm för att inte bara anpassa sig utan även använda dessa förändringar för att stärka sin egen position. Detta visar tydligt hur viktigt och spännande vårt arbete är just nu, speciellt med tanke på hur ny teknik som AI kan spela en roll i att forma framtiden för vår bransch!

4. Vad händer hos er 2024 – några nyheter som du vill dela med dig av?

– Under 2024 ser vi fram emot att fortsätta dela med oss av viktiga trender och insikter från både vår egen kundbas och branschen i stort. Vi planerar också att publicera en ny trendrapport i slutet av året som belyser de senaste utvecklingarna och möjligheterna.

På produktfronten kommer vi att fortsätta att förbättra och fördjupa våra erbjudanden inom medieanalys. Vi ser detta arbete som avgörande för att ge våra kunder ännu bättre och mer detaljerade insikter som stöttar dem i deras marknadsarbete.

Vi har även märkt ett växande intresse för vår Brand Report bland våra kunder. Det är en rapport som ger marknadsförare och kommunikatörer en tydlig och enkel översikt över hur deras varumärke presterar över tid, vilket är oerhört värdefullt i en bransch där många kämpar med att på ett effektivt sätt mäta varumärkeskännedom och positionering.

Vår Brand Report har visat sig fylla en viktig funktion, och att erbjuda enkel tillgång till den här typen av information är något som verkligen uppskattas av marknadsförare.

Hallå Malena Bjälkdahl, nordisk marknadschef på Mynewsdesk!

5. Ni är med oss på Marknadsföreningen som partner till Årets Marknadschef i år igen – hur ser du att rollen utvecklats under åren som du varit verksam?

Malena Bjälkdahl– Det är framförallt två skillnader som jag ser det. Den första är den tekniska utvecklingen vilket ställer helt andra krav på oss som avsändare av kommunikation. Vi behöver förhålla oss till bl a nya plattformar för att möta konsumenten där den befinner sig, men också nya system. Det här ställer stora krav på att du har din data i ordning så att du kan arbeta med insikter kring målgruppen och det här ser jag kommer bli än viktigare framöver.

Men såklart så ger det här ju oss också fantastiska möjligheter att kunna möta mottagaren där den konsumerar just våra budskap bäst. Så mer relevans och ännu bättre tajming är en del av framgången framöver är jag övertygad om och det fixar vi bara genom att vi ligger ännu närmare vår målgrupp än tidigare.

Det andra är att rollen blivit oerhört bred sedan jag började jobba med marknadsföring 2005. Om vi tar media t ex så var då det stora för många annonsörer DM, dvs riktad storskalig marknadsföring och sen köpte vi printannonser, körde radioreklam, hade ett event och sen var det inte så mycket mer om jag skulle förenkla det lite. Idag köper du absolut fortfarande delvis de medierna, men du har också hela den digitala affären som du måste behärska och som ställer stora krav kompetensmässigt både på dig själv och teamet.

Det gäller med andra ord att välja sina teammates väl för teamet är oerhört viktigt idag. Du behöver även kunna hantera helt andra typer och mängder av data, men också hela tiden ligga steget före på ett annat sätt än tidigare eftersom allt går så otroligt snabbt idag. Och då pratar jag bara mediebiten. Så idag förväntas man besitta väldigt många fler kompetenser än för bara 10 år sen och det är självklart en fantastiskt rolig tid att verka i!

6. Vad uppskattade du mest med eventet i maj?

– Det var ett fantastiskt event där jag fick en möjlighet att inspireras, imponeras och överraskas. Det blev många intressant samtal, däribland med några av vinnarna vilket var extra roligt, och förhoppningsvis kan detta leda till fler spännande samtal. Det fysiska mötet är verkligen fantastiskt!

7. Vad får du ut av medlemskapet i Marknadsföreningen?

– Vi får en möjlighet att föra dialog med många intressanta bolag och människor som vi annars inte skulle nå på samma sätt. MiS är en jättespännande och relevant partner för oss som bolag, men där vi också själva som medlemmar får tillgång till alla fina events som MiS gör i sin egen regi.

Info

Vill du ta del av hela rapporten?

Läs den här, på mynewsdesk.com >>

OFFF Barcelona

Låt oss samskapa mer i framtidens kreativitet – insikter från The OFFF Festival Barcelona 2024

Marknadsföreningen Sverige | Blogginlägg, Gästblogg, Nätverksledaren har ordet

”Använd kreativiteten som en gemensam kraft där vi människor får samskapa mer”

På Marknadsföreningen känner vi Maria Westman som en uppskattad föreläsare och kursledare, men även som en av ledarna för vår nätverksgrupp Content Marketing. I april deltog hon på festivalen The OFFF i Barcelona och här delar hon sina tankar och spaningar med oss.

Maria Westman

Låt oss samskapa mer i framtidens kreativitet

– Insikter från The OFFF Festival Barcelona 2024

Festivalen ”The OFFF” i Barcelona är en samlingsplats för kreatörer från hela världen. I år ägde den rum i april för 24:e gången och hela 5 000 deltagare från 85 olika länder samlades för att ta del av ett fullspäckat program med över 100 framstående föreläsare och workshops.

Det var andra gången som jag själv deltog och insåg även denna gång att ”OFFF” är ingen vanlig konferens utan mer en festivalupplevelse där kreatörer samlas för att dela med sig av sina kunskaper och inspirera varandra. Festivalen består av flera scener på ett större konferensområde, inomhus och utomhus, och här skapas en viktig mötesplats där kreatörer under tre dagar, från lunch till sen kväll, generöst delar med sig av sin kunskap och sin passion för design, kommunikation och teknik.

Den röda tråden i år var helt klart den mänskliga approachen. Det skulle kunna ha varit ”portfolio-visningar” och ”kolla så bra det här blev”, men istället så står det ödmjuka kreatörer på scenerna och betonade de mänskliga aspekterna och gemenskapen för att lyckas. Jag samlade flera insikter under dagarna och delar här med mig av några.

 1. “AI needs us more then we need it – you have to feed it with creativity”
 2. ”Do you wanna go fast – go on your own. Do you want to go far – go together”
 3. ”No risk, no story”
 4. ”Be kind, be human and add more playfulness”
 5. “Create more of what you want to see”

1. “AI needs us more then we need it – you have to feed it with creativity”

Jag måste medge att det var en befrielse att lyssna på hur alla föreläsare på OFFF-festivalen belyste artificiell intelligens (AI) inte som ett revolutionerande fenomen, utan mer som ett värdefullt verktyg som kompletterar den kreativa processen. Jag upplever att i Sverige springer många åt samma håll vad gäller AI, flera har ännu inte kommit till den holistiska approachen ännu – att värdera AI utifrån vilken nytta och effekt det kan ge våra organisationer och varumärken.

Talarna på OFFF påminde oss om värdet av ett samarbete, att det är det som skapar kreativ höjd. De var stolta att berätta om sina samarbeten och underströk vikten av att tillsammans kan vi nå längre än vi någonsin skulle kunna göra på egen hand.

Men på OFFF var approachen att även om AI integreras i vårt arbete och i våra processer så är det kreatörerna själva som förblir vid rodret. Detta understryker en viktig punkt: AI behöver vår kreativitet mer än vi behöver den. Ja! Det är vi som matar den med innovation och originalitet.

2. ”Do you wanna go fast – go on your own. Do you want to go far – go together”

Ni som läser detta har alla gånger varit inne i någon form av en kreativ process. Den kan vara lite trubbig och inkonsekvent men den kan också vara följsam och logisk. Ofta är den lite både och – så är en kreativ process. Den är sällan en rak linje. Talarna på OFFF påminde oss om värdet av ett samarbete, att det är det som skapar kreativ höjd. De var stolta att berätta om sina samarbeten och underströk vikten av att tillsammans kan vi nå längre än vi någonsin skulle kunna göra på egen hand. Det interaktiva och agila arbetssättet som många anammar är verkligen något som bidrar till kreativ höjd.

3. ”No risk, no story”

Pandemiåren har satt sina spår. Jag hade nästan glömt av den och klev glatt in på överfyllda OFFF och fäste mitt inträdesband på handleden. Och jag vill nog helst förtränga den och tänka framåt. Men under presentationerna blev vi påminda av de internationella kreatörerna att den ägt rum. Och framförallt hur pandemin har drabbat kreativiteten. Flera vittnade om att isoleringen och ensamheten hade krympt kreativiteten på en allvarlig nivå, det var något både krampaktigt och lamslaget i deras ansikten när de berättade.

Om du inte vågar ta en risk så har du inget att berätta. Det var magiskt att sitta på åhörarbänken och lyssna på berättelserna hur pandemin likt ett stålbad gett en starkare kreativitet.

Men det var tydligt att det var kreativiteten som också hade tagit dem ur det lamslagna läget. Det bildades någon slags inre glöd och passion som gjorde revolt och satte igång andra typer av kreativa processer och gav en fantastisk output. Flera visade upp resultat som var helt extraordinära och flera hade också valt att satsa på egna projekt som stärkt deras kreativitet och egna varumärke. Modigt! Om du inte vågar ta en risk så har du inget att berätta. Det var magiskt att sitta på åhörarbänken och lyssna på berättelserna hur pandemin likt ett stålbad gett en starkare kreativitet.

4. ”Be kind, be human and add more playfulness”

Denna punkt hänger ihop med den ovan, men jag väljer ändå att utveckla den som ett spår från OFFF. Som en utdelning efter pandemin så har kreativiteten ökat. Men synen på vad som är viktigt i livet och i arbetet synliggörs på OFFF, med råge. Jag stöter på några andra svenskar sista dagen på festivalen och hör hur de snackar om gängkriminalitet och hur skönt det är att den brutala stämningen lyser med sin frånvaro på festivalen.

Ja, det är sant, det är skönt. För här är tonen väldigt human, alla föreläsare står på scenen och lyfter fram ”be kind”, ”be human”, ”work/life balance”… ja, det är ju ett högst professionellt evenemang där tonen skulle kunna vara ”work hard – play hard”, men istället lyfts människor fram och vikten av att tillföra ”more playfulness”.

Post-pandemiskt har inte bara kreativiteten ökat; det har också skett en skiftning i vad vi anser vara viktigt både i livet och i arbetet. På OFFF höjdes vikten av mänsklighet, vänlighet och en balans mellan arbete och fritid. Detta humanistiska tilltal är särskilt anmärkningsvärt i en tid där prestation, synlighet och leverans ofta är normen. På festivalen framförde talare från olika kulturer och bakgrunder vikten av mänsklighet och vänlighet inom alla aspekter av livet. De hade tonen av en framåtriktad och humanistisk syn på det kreativa arbetet. Den tonen tycker jag vi ska ta med oss in i framtiden.

5. “Create more of what you want to see”

Det är bussigt. Det är internationellt. Det är proffsigt. Det delas öppet och genuint av flera exempel och insikter. Bara genom att se presentationerna och arbetsproverna så blir vi inspirerade. De flesta har arbetat med stora internationella varumärken och visar upp sina alster. Det kan kännas lite pampigt, men de är inte malliga utan delar på ett generöst och ödmjukt sätt. Jag fastar för en föreläsare som håller i en presentation på lördag kväll klockan åtta. Han hänvisar till balansen mellan människa och maskin (tekniken) och vikten att skapa mer av det du själv vill se och ta del utav. Gör sådant som är bra för dig själv och för andra menar han.

Och den presentationen summerade även essensen av hela OFFF-festivalen; balansen av det humana och att nyttja teknik på ett framåtlutat sätt. Och vikten av hur kreativitet ständigt utvecklas och fusionerar kulturella och geografiska gränser, vilket inspirerar till öppenhet och äkthet mellan oss människor.

Skapa mer av vad du vill se, ta del av i framtiden och låt kreativiteten få vara inkluderande och nyskapande, och framförallt – använd kreativiteten som en gemensam kraft där vi människor får samskapa mer.

Text & foto: Maria Westman, Strategisk rådgivare & grundare, C by West AB

_____________
Läs mer om OFFF:
https://www.offf.barcelona/

Gül Heper Jämterud

Gül Heper Jämterud spanar kring marknadschefens roll

Marknadsföreningen Sverige | Blogginlägg, Nätverksledaren har ordet

”Marknadschefer måste kunna ha kompetens att påverka och förbättra hela kundresan”

I slutet av förra året kunde vi presentera en spännande nyhet – att CMO goes TECH nu har integrerats till ett av våra temabaserade kunskapsnätverk. Premiärträffen med nätverket skedde den 9 april. Inför denna passade vi på att ta en pratstund med nätverkets ledare Gül Heper Jämterud om vad vi kan vänta oss från hennes håll i år, och om marknadschefens roll i stort. 

Gül Heper-Jämterud

Framtidsutsikter och trender för 2024

CMO – en CEOs högra hand
CMOer med kund-, affärs- och teknikperspektiv blir avgörande inom företag som vill ligga i framkant. CMO goes TECH har under de senaste sex åren främjat utvecklingen av CMOer och liknande roller kompetens och uppmanat dem att ta på sig en mer komplex roll för att påvisa deras effekt på affärsutveckling inom företagen. Denna förändring innebär en ökad efterfrågan på kompetensutveckling samt en förståelse bland ledningsgrupper och styrelser för att rekrytera individer som kan vara en brygga mellan affär och IT. Detta för att skapa optimala förutsättningar för kundupplevelser och affärsmöjligheter.

Till exempel har Volvo aktivt betonat denna typ av kompetens i flera av sina senaste jobbannonser. Det är en positiv utveckling som äntligen börjar ta fart! Marknadschefer måste kunna ha kompetens att påverka och förbättra hela kundresan innan de investerar pengar för att dra in trafik till något som inte ger tillfredsställande avkastning, såsom en dålig webbplats eller en otillfredsställande butiksupplevelse.

Kundupplevelser på nya nivåer
Customer Experience (CX) blir alltmer avgörande och omfattar varje interaktion som kunder har med ett företag, oavsett om det sker offline eller online. Det krävs innovation inom olika områden såsom produkter, kanaldistribution och användningen av teknik för att göra det enklare och bättre för kunderna. Det sträcker sig långt bortom traditionell kundtjänst eller enkla nyhetsbrev och handlar om att skapa en sammanhängande och positiv upplevelse genom hela kundresan. CMO har en viktig uppgift att driva denna agenda.

Det är viktigt att företag balanserar mellan att driva omedelbara resultat och att investera i varumärkeskapital för att säkerställa långsiktig framgång och hållbarhet på marknaden.

Teknik kopplat till affärsnytta
Vi kommer att börja se en ökad förståelse för hur företag kan skapa affärsnytta genom att använda teknologier som AI, vilket även frigör tid för att utveckla verkligt differentierande strategier och kreativa koncept. Förhoppningsvis kommer vi också att märka en ökning av användningen av AR/VR i Sverige, inspirerad av framgångsrika exempel från tex USA.

Hållbarhet
Samtidigt kommer det att bli allt viktigare att belysa och hantera hållbarhetsaspekterna av att använda den ökande processkraften för att arbeta med AI och andra teknologier.

Varumärkesbyggande
Under de senaste åren har många företag inriktat sig på prestanda på grund av den rådande konjunkturen, men tyvärr har många försummat vikten av långsiktigt varumärkesbyggande och brister därmed i den interna kompetensen för detta område. Det långsiktiga varumärkesfokuset blir alltmer kritiskt, särskilt i kombination med de kortsiktiga tillväxtdrivande kampanjerna. Det är viktigt att företag balanserar mellan att driva omedelbara resultat och att investera i varumärkeskapital för att säkerställa långsiktig framgång och hållbarhet på marknaden.

Storydoing blir en avgörande del av detta, där företag behöver leda med syfte både i sina budskap och i sin affärspraxis.

Cybersäkerhet
I dagens digitala klimat är ingen immun mot hotet om cyberattacker. Det är därför av yttersta vikt att företag kontinuerligt stresstestar sina krisberedskapsplaner och säkerställer full överblick över sina system, risker och säkerhetsåtgärder.

Vad kan våra medlemmar förvänta sig av dig och CMO goes TECH  i år?

CMO goes TECH kommer att fortsätta att inspirera medlemmarna genom att belysa aktuell teknik och innovativa metoder för varumärkesbyggande som skapar förbättrade kundupplevelser, starkare varumärken och ökad försäljning. Vi kommer att bjuda in ledande företag och leverantörer på området för att presentera de senaste trenderna och affärsresultaten som har uppnåtts genom att implementera dessa tekniker.

Bland de kommande presentatörerna finner vi företag som B&O och Volvo Group, vars representanter är tydliga förespråkare för innovation inom kundupplevelser (CX) och varumärkesutveckling.

Dina nuvarande funderingar och reflektioner?

Jag reflekterar ofta över hur lång tid det tar för företag att inse den avgörande betydelsen av att ha marknadschefer med kompetens inom affärsutveckling, varumärkesbyggande och skapande av kundupplevelser med stöd av relevant teknik. Det är tydligt att detta är avgörande för att skapa ökad lönsamhet och kundnöjdhet, och jag hoppas att fler företag snart inser detta och agerar därefter.

Till er som är marknadschefer uppmanar jag er att våga driva utvecklingen framåt och använda er kommunikationsförmåga för att påverka internt. Det är också avgörande att ni säkrar en plats i ledningsgrupper och styrelser för att driva på denna utveckling, då vi riskerar att hamna långt efter många andra länder om vi inte agerar snabbt.

 

Mer om vår nätverksgrupp CMO goes TECH här >>

_____________
Gül Heper-Jämterud is a renowned leader in the brand and digital space, known for her innovative prowess and entrepreneurial acumen. Currently serving as founder of CMO Goes Tech, she also contributes her expertise as a consultant, advisor, and board member to various corporations. With a two-decade career, Gül has held high-profile international leadership roles with distinguished brands such as Absolut Vodka, Nespresso, Coca-Cola Europacific partner, HTL Hotels, Manolo Blahnik, and Scandic Hotels.

Gül is a respected international presenter, with a keen interest in future-focused brand development, encompassing customer experiences, digitalization, and innovation. In 2017, she established CMO Goes Tech, an international network with 1000 members in ten countries, committed to bringing together forward-thinkers to redefine the CMO role by leveraging advanced technologies to improve the customer experience.

MiS Inhouse

Möt ledarna för vår nya nätverksgrupp MiS Inhousecheferna!

Marknadsföreningen Sverige | Blogginlägg, Föreningen, Nätverksledaren har ordet, Nätverksträffar

”Inhousetrenden fortsätter att öka, med allt mer komplexa uppdrag”

Vi har haft ett flertal välbesökta event kopplat till inhouse-avdelningens roll och faktorer för att lyckas, här på Marknadsföreningen. Vi har också en hel del medlemmar som jobbar på en inhouseavdelning, eller går i tankarna att växla upp en egen i kombination med externa byråer. Det här tar vi nu fasta på och lanserar ett nytt nätverk: MiS Inhousecheferna!

– Jag är så glad över den här nysatsningen och att vi får med oss två riktiga proffs på området som nätverksledare! Mirja Kais, Head of Creative Agency på 3, som också förärats titeln Årets Inhousechef, och Maggie Klingenstierna, Coach på KiMM Inhouse och rekryteringskonsult på KiMM, som bl a tidigare framgångsrikt byggt upp Disneys Inhouseavdelning. Under 2024 har de satt upp en programserie med fyra träffar som kommer belysa inhouse från olika vinklar och med inbjudna gäster, samt värdefulla diskussioner och erfarenhetsutbyten. Det här kommer bli så spännande och matnyttigt, varmt välkomna säger Marie Sommar, vd på Marknadsföreningen.

Vi passade på att ställa några frågor till de två ledarna för nätverket – Maggie och Mirja fick svara på samma frågor, för att pejla av deras tankar inför premiärträffen med nätverket.

Varför behövs en nätverksgrupp dedikerad till inhouse?

Maggie & Mirja: Därför att inhousetrenden fortsätter att öka med allt mer komplexa uppdrag. Vi upplever att många inhousechefer har väldigt lika utmaningar trots helt olika branscher. Därför önskar vi stärka inhousechefens roll, genom att lära oss och utvecklas av varandras input och erfarenheter. Resultatet blir mer effekt och effektivitet!

Berätta lite om dig själv och vad du kommer att bidra med som ledare för nätverket?

Maggie Klingenstierna
Maggie Klingenstierna, rekryterings- och organisationskonsult på KIMM

Maggie: Min bakgrund är inom marknad och kommunikation i olika roller och branscher. Framför allt så har jag varit inhousechef i många år och byggt upp inhouseteam med både personal och processer. I min nuvarande roll som rekryteringskonsult tillsätter jag ofta roller till inhousebyråer. Jag ser trender inom vilka roller som ökar, minskar, nya behov som växer fram samt roller som blir alltmer komplexa.

Detta i kombination gör att jag brinner lite extra för alla inhousebyråer! Jag ser fram emot att främja nätverkandet mellan inhousechefer, för ökad kunskap, erfarenhetsutbyte, effektivitet och kreativitet!

Mirja Kais
Mirja Kais, Head of Creative Agency, 3 Sverige

Mirja: Jag har en lång erfarenhet inom kommunikation och ledarskap och har tillbringat många år på byråsidan där jag både byggt upp och drivit egen byrå samt varit anställd på många olika byråer. Jag tror på att utveckla och lösa affärsutmaningar med kreativitet där potentialen och kraften ligger i kulturen och i utvecklingen av individer. Idag är jag Head of Creative Agency på Tre och har utvecklat den enheten under de senaste tre åren.

Vad önskar du att fler visste om rollen som Inhousechef?

Maggie: Rollen som inhousechef är utvecklande men också utmanande. Där finns många intressenter med olika förväntningar, t ex:

 • Åtskilliga beställare med olika behov och önskemål
 • Teamet du ansvarar för som behöver leverera både kreativ höjd och kostnadseffektivitet
 • Ledningens förväntningar gällande inhousebyråns uppdrag

Uppdraget innebär att leverera kostnadseffektiv produktion i kombination med kreativitet och intern kundnöjdhet.

Mirja: Det är en roll som är utmanande och som kräver förståelse för både affär och kreativitet. Det handlar om att bidra med värde till verksamheten, till lönsamhet och tillväxt, där uppdraget skiljer sig beroende på hur bolagets behov ser ut.

Så det gäller att hantera förväntningar men också utmana enhetens riktning och funktion för att säkerställa både effekt och effektivitet.

Planer och tankar för och om nätverket i stort?

Maggie: Vi ser fram emot ett stort erfarenhetsutbyte och intressanta diskussioner med branschkollegor. Inspirationsföreläsare inleder nätverksträffarna med viktiga insikter kring respektive tema. Vi kommer bland annat få höra:

 • Anna Romson från Cogs Creative om inhousebyråns uppdrag och kreativitet.
 • Patrik Söder, marknadschef på SBAB, om kreativt ledarskap.
 • Tomas Bäcklund, CMO på Elite Hotels, om effekt och effektivitet.

Det ska bli så roligt och vi ser fram emot att tillsammans skapa ett inspirerande nätverk för inhousechefer!

Mirja: Tillsammans blir vi så mycket starkare. Att dela erfarenhet och utmaningar med varandra gör oss bättre. Och det finns så mycket intressant att beröra och prata om som rör ledarskap, kultur och kreativitet.

___________
Mer om nätverksgruppen MiS Inhousecheferna hittar du här >>

TIPS: Du som är medlem kan se Mirjas avsnitt av ”Marketing Talks” på Members Lounge: Tre Creative Agencys resa och bästa tips från Årets Inhousechef >>

Missa inte premiärträffen 7 mars!

07-mar-24 event-img

Nätverksgruppen MiS Inhousecheferna: Så tar du inhousebyrån till nästa nivå

[PÅ PLATS] 7 mars: Välkommen till premiärträffen för MiS Inhousecheferna, där vi bl a diskuterar inhousebyråns nyckelfunktion.

AI

Björn Owen Glad: Marknadschefens roll i AI-revolutionen – så kan du sänka trösklarna och komma igång

Marknadsföreningen Sverige | Gästblogg

”Många marknadschefer känner en stress över den nya tekniken”

Vår vän och styrelseledamot Björn Owen Glad gästade oss nyligen vid ett event med nätverksgruppen Content Marketing. Temat var AI för marknadsföring med fokus på content, och var mycket välbesökt och uppskattat. Frågorna och insikterna var många och alla deltagare verkade absolut vara på bollen, men ofta med utmaningen att just komma igång på riktigt och i större skala, och hur det ska implementeras i den egna verksamheten. Inför vår workshop med Björn den 14 februari (och igen den 21 mars), som tar sikte på just dessa frågor, bloggar han hos oss på temat, med en checklista över saker som kan ge dig en bra start. 

Björn Owen Glad

_________

Många marknadschefer upplever att det pågår en kapprustning inom AI just nu. Det gäller att vara tidig på den nya bollen för att inte tappa momentum och marknadsandelar. Samtidigt är det svårt att orientera sig och veta vilka vägar som är rätt att ta.

Möjligheterna med AI är oändliga, men samtidigt är hindren många och trösklarna höga för att komma igång. Och ju större organisationen är, desto högre upplevs ofta trösklarna. På stora bolag, med tydliga processer och arbetssätt, kan det upplevas närmast omöjligt att veta var man ska börja.

Det talas ibland om generativ AI som “bara ett nytt verktyg”, men sanningen är att det är mer än så. Det är en hel verktygslåda och lite till. Och för att använda den krävs ett förändrat mindset. AI kan i grunden förändra hur din organisation arbetar med allt från dataanalys till sociala medier.

Här är några exempel:

Omfattande dataanalys

De flesta marknadsavdelningar äger mer data än de kan hantera. Även om man förstår att svaren på de viktiga strategiska frågorna finns någonstans bland datan, så vet man inte hur man ska hitta dem. Och skulle man försöka så skulle det ta tiotusentals timmar att göra det. Därför blir datan liggande och samlar serverdamm. Nu kan AI göra jobbet åt dig, pricksäkert och på nolltid.

Generativ AI för innehåll och design

Det område som kanske fått mest uppmärksamhet hittills är inom innehållsproduktion och design. Det råder knappast någon tvekan om att AI kan – om den hanteras rätt – producera högkvalitativt innehåll på väldigt kort tid. Nästa område som spås rekordsnabb utveckling är rörlig bild och kod.

Optimering av performance marketing

AI:s förmåga att förutse och anpassa sig till kundbeteenden i realtid kommer i grunden förändra hur vi arbetar med performance marketing. För företag som hanterar komplexa kampanjer i flera kanaler och på flera marknader kommer tekniken både förenkla arbetet och leverera bättre resultat.

Strategisk omvärldsbevakning

AI kan effektivisera och förbättra ditt företags omvärldsbevakning och trendspaning. Oavsett om du vill veta hur människor talar om ditt varumärke eller om du är på jakt efter nästa stora konsumenttrend kommer AI ha svaret.

Hur kan du som marknadschef leda förändringen?

Trots de oändliga möjligheter som AI erbjuder marknadschefen idag är det förvånansvärt få som faktiskt gått från ord till handling. Det är mycket snack om generativ AI – men ganska lite verkstad.

Min erfarenhet är att många marknadschefer känner en stress över den nya tekniken. De upplever att de borde veta mer och ha testat mer. Inte sällan förutsätter de också att konkurrenterna redan är på god väg att springa om dem. Sanningen är nog dock att ganska få har kommit särskilt långt. Det finns fortfarande gott om plats i startfältet när det gäller att implementera AI-teknik. Så hur ska du tänka?

Här är fyra genvägar för att sänka trösklarna och komma igång:

Vision och ledarskap

Du behöver inte ha alla svar, men du bör ha en vision. Var vill du att varumärket befinner sig om tre år, och på vilka sätt kan AI hjälpa er att nå dit? Öppna upp för diskussion och idéer.

Våga investera i kompetens

Ny teknik kräver ny kunskap. Avsätt resurser för kunskapsutveckling och tid för egna experiment. Många av dem kommer sannolikt aldrig realiseras, men längs vägen kommer ni hitta ny kunskap och en större förståelse. Har du medarbetare som redan använder AI, låt dom göra det på arbetstid. Skapa också ett forum för kunskapsdelning och diskussion.

Små och snabba pilotprojekt

Testa er fram genom att initiera pilotprojekt som snabbt kan testas och utvärderas. Det kan handla om att optimera nyhetsbrevets öppningsfrekvens, generera idéer till kampanjer eller producera bildmaterial. Sätt ett mål, testa och utvärdera. Det hjälper er att snabbt gå från ord till handling.

Ta hjälp

Upplever du att ni saknar den tid, den kunskap eller det intresse som krävs för att komma igång? Överväg att ta in hjälp. Utnyttja den kunskap som finns utanför företaget och få hjälp att facilitera er förflyttning.

Lycka till!

Att förstå, implementera och dra nytta av ny teknik är svårt. Inte minst när den tekniska utvecklingen sker i sådan rasande fart som vi ser just nu. Men det finns sätt att sänka trösklarna för att komma igång. Och det finns mycket att vinna på att inte vänta.

____________
Björn Owen Glad
Strategisk rådgivare och kreativ ledare

Sociala medler

Ingagers Simon Beyer trendspanar inom sociala medier och AI 2024

Marknadsföreningen Sverige | Fördjupning och tips, Gästblogg

”Oavsett hur 2023 har gått behöver du tänka om inför 2024”

Simon Beyer är Partner på Ingager. Primärt arbetar Simon med strategiska frågor, men samtidigt finns ett starkt fokus på att stärka Ingagers position som ”Thought Leader”. De senaste sex åren har Simon listats som en av Sveriges bästa föreläsare. Här delar han sina tankar om vad som är viktigt att hålla koll på inom sociala medier inför 2024. Den 18 januari gästar vi Ingager och Simon för ett frukostseminarium på samma tema – säkra din plats redan nu!

Simon Beyer

Har du använt LinkedIn mer än tidigare under senaste året? Känner du att du blivit mindre intresserad av att annonsera på X under 2023? Har du under 2023 fortsatt använda Instagram rätt mycket trots att du kopierat TikToks tjänster rakt av?

Om du känner igen dig i detta är du inte ensam. Sociala medier har blivit ganska stabilt under de senaste åren. Det finns otroligt många användare, mängder av företag väljer att annonsera på olika sociala plattformar och EU fortsätter att försöka tygla de stora plattformarna. Även om digital marknadsföring ibland kan kännas väldigt etablerad sker det fortfarande en del förändringar.

En kvalificerad gissning inför nästa år är att det fortsätter att släppas nya verktyg, funktioner och uppdateringar av algoritmer från alla plattformar. Alla som arbetar med sociala medier måste så klart förstå vad som faktiskt kommer bli viktigt för just dem. År 2024 kommer ROI att stå i centrum för arbetet med sociala medier eftersom många organisationer närmar sig ett riktigt bra sätt att arbeta. Vi kommer se en förflyttning från att optimera innehållsmix per plattform till att arbeta med AI för att hitta en nivå av precision och effektivitet. För att kunna utnyttja alla möjligheter som ny teknologi skapar behöver verksamheter börja arbeta med dessa frågor NU, inte om några månader. Det låter kanske lite klyschigt, men nästa år kan bli avgörande för många verksamheter.

Med vår strävan att minska arbetsbördan, riskerar vi då även att försämra relationen med våra kunder och användare?

Finns det ett rätt sätt att förhålla sig till AI?

Generativ AI skapade ett monumentalt skifte när det blev en del av vår vardag under 2022 och utlöste många starka reaktioner. Under 2023 har intresset för AI fortsatt vara stort och sakta men säkert börjat användas av allt fler företag. För många verksamheter är det en bit kvar till att kunna se riktigt stora effekter, men det finns inga tvivel om att generativ AI kommer att påverka i princip alla branscher.

Nästan alla som arbetar med sociala medier är under någon form av tidspress. Det är ingen stor överraskning att den främsta anledningen för att använda AI är att minska arbetsbelastningen. 6 av 10 personer pekar på just detta som en möjlighet inom AI. Många organisationer rapporterar att de planerar att fördubbla sin användning av AI över olika områden. Under det kommande året kan vi förvänta oss att se den största ökningen av AI-användning för att revidera text, redigera bilder och underlätta kundservice.

Med vår strävan att minska arbetsbördan, riskerar vi då även att försämra relationen med våra kunder och användare? Alla vet idag att fake news är en del av vår vardag. Vi förstår i större utsträckning att det är maskiner som sammanfogar ord eller tar fram bilder som sedan delas på exempelvis sociala medier. Detta gör många människor oroliga, särskilt när de försöker bedöma vad som är verkligt och vad som inte finns på sociala medier.

För att anpassa oss till det nya läget måste marknadsförare och varumärken gå bortom att definiera ”riktigt” och ”äkta” baserat på om något skapats uteslutande av en människa. Like it or not, oavsett om vi använder AI för brainstorming, låter den avsluta meningar åt oss, låtsas som att den inte existerar, eller (mer troligt) en blandning av ovanstående, är det här en tid som innebär förändring och anpassning.

År 2024 kommer de mest framgångsrika varumärkena att omdefiniera ”äkthet”. Det handlar inte om vem (eller vad) som skapar ditt innehåll längre; det handlar om varumärkesupplevelsen ditt innehåll skapar för kunden. Känns det rätt? Förstärker det varumärket? Fungerar det? Använd AI-verktyg på ett smart sätt, som känns rätt, så kommer du inte behöva bry dig om huruvida det är du eller en bot som gjort jobbet.

Inlägg från företag som smälter in i flödet och vars innehåll är anpassat till den enskilda plattformen ger en bättre användarupplevelse.

Jack of all trades – master of none

På kurser och i bloggar sägs samma sak: “Var där din publik är”. Men hur ska du hinna med detta 2024? När din publik är överallt och på alla möjliga plattformar i större utsträckning – och den genomsnittliga sociala medier-användaren loggar in på cirka sju plattformar varje månad? För varumärken är det svårt nog att upprätthålla en relevant närvaro på ett socialt nätverk, än mindre många. Och att finnas på en plattform är en sak – att göra det bra är en helt annan historia. Detta är en stor utmaning för många organisationer, och för vissa varumärken har det blivit den viktigaste frågan att hantera, kopplat till sociala medier.

En av de största anledningarna till att detta blivit en utmaning är vikten av att skräddarsy socialt innehåll för varje nätverk. Det funkar sällan särskilt bra att publicera samma innehåll på olika plattformar. Olika kanaler har olika publik, språkbruk, trender och teknik, för att inte tala om antal tillåtna ord och specifikationer för bilder. Inlägg från företag som smälter in i flödet och vars innehåll är anpassat till den enskilda plattformen ger en bättre användarupplevelse – och ökar chansen för positiva reaktioner.

År 2024 kan vi förvänta oss att proaktiva organisationer kommer utmana förväntningen kring att det ska finnas en närvaro på alla plattformar. Plattformar som ger bäst ROI kommer få ett större fokus och uppmärksamhet. Kanske blir det till och med så att företag kommer överge vissa plattformar. Detta kommer att ge sociala marknadsförare mer tid med de plattformarna som skapar värde – tid att förstå sin publik, experimentera med innehåll för att se vad som funkar, hålla koll på trender och algoritmer och bättre utnyttja alla funktioner. Att behärska några utvalda plattformar är kanske en bättre strategi jämfört med att vara halvbra på alla sociala plattformar.

Det är en enorm skillnad mellan vad varumärken publicerar och vad folk verkligen vill se.

Let me entertain you

Går det att koppla underhållning till kvantifierbara faktorer, som exempelvis förbättrade resultat på sociala medier? Det borde i alla fall göra det eftersom både användare och konsumenter tycker att underhållning är viktigt på sociala medier. Den viktigaste anledningen till att människor använder sociala medier är att hålla kontakten med familj och vänner. Men den näst viktigaste anledningen till att använda sociala medier är för att underhållas.

Vad användare däremot inte gillar är när varumärken fokuserar för mycket på att prata om sig själva och det egna varumärket. Paradoxen är att varumärken verkar ha andra egna idéer om vad användarna gillar. Hälften av alla marknadsförare publicerar uppdateringar om sina produkter eller sitt varumärke flera gånger i veckan. Det är en enorm skillnad mellan vad varumärken publicerar och vad folk verkligen vill se.

År 2024 kommer varumärken som kan, och vågar, publicera underhållande och engagerande innehåll på sociala medier att lyckas locka till sig användarnas uppmärksamhet. Det är omöjligt att utvecklas och stärka sina resultat genom att göra exakt samma sak som året innan. Varumärken som inte utvecklas kommer tappa i engagemang och (så småningom) även marknadsandelar.

_____________
Simon Beyer

18-jan-24 event-img

Frukostseminarium: Sociala medier 2024 – trendspaning med Ingager

[PÅ PLATS] 18 jan: Välkommen på en frukost där du får ta del av de trender som påverkar annonsörers möjlighet att skapa effekt genom sociala plattformar samt konkreta tips och tricks för att stärka er närvaro på sociala medier.

Erik Modig

Gå in i 2024 med tydliga mål – Gästartikel av Erik Modig

Marknadsföreningen Sverige | Blogginlägg, Gästblogg

”Om du inte vet vart du ska, så spelar det inte heller någon roll vilken väg du tar”

Erik Modig, en av Sveriges främsta forskare och experter på kommunikation och marknadsföring, känner vi igen som flitig gäst och talare vid våra event och inte minst som kursledare. Denna vecka bloggar han hos oss om vikten av konkreta, tydliga mål. ”Städa bort fluffet!” är budskapet inför 2024. 

Erik Modig

Citatet ovan är från Alice i underlandet och är alltid viktigt för marknadsförare att ha i bakhuvudet, framför allt i dag och inför och under 2024. Antalet kanaler och aktiviteter som ska hanteras med en för många minskad budget, gör det enkelt att fastna i allt görande istället för att fokusera på målet. Speciellt när både ledning och marknadsförare har en tendens att slänga ur sig fluffiga mål.

Fluffiga företagsmål från ledning:

 • Vi ska växa hållbart
 • Vi ska vara marknadsledande
 • Kunden i fokus
 • Vi ska vara det självklara valet

Fluffiga marknadsmål från marknadsförare:

 • Vi ska stärka varumärket
 • Vi ska bli mer relevanta
 • Vi ska stå ut
 • Vi ska bidra till tillväxten

”Fluff-stryknings-glögg” är en bra aktivitet så här inför jul, som bör vara obligatoriskt för alla nu i december

Fokusera på konkreta mål

Inget av dessa ”mål” säger särskilt mycket, utan är mest tomma önskningar eller idéer. De kan låta som mål men är alldeles för otydliga för att man ska kunna sätta en specifik riktning. Allt detta skadar mer än det hjälper, eftersom alla kan tolka dem ungefär som de vill – i synnerhet när de letar in sig mest överallt i planer och presentationer.

Inför 2024 måste ni stryka allt fluffigt i marknadsplanen och affärsstrategin. ”Fluff-stryknings-glögg” är en bra aktivitet så här inför jul, som bör vara obligatoriskt för alla nu i december. Så sätt igång och boka in ett tillfälle när ni stryker allt fluff. Det som sen är kvar kan ni lägga extra energi på att verkligen analysera. Speciellt fokus bör vara på vilka faktiska företagsmål som marknadsavdelningen behöver leverera mot.

De fem viktigaste kategorierna för företagsmål:

 • Finansiella resultatmål
 • Mål för marknadsexpansion
 • Mål för produktutveckling
 • Kundnöjdhet och kundlojalitet
 • Utveckling av varumärke och marknadsföring

Företagsmål som är relevanta för marknadsförare kan delas in i fem huvudsakliga kategorier. Efter att ni eliminerat allt fluff kan ni leta upp de mål som faktiskt går att koppla till någon av dessa fem kategorier. Hur många hittar ni? Inga? Då är ni tillbaka hos Alice och kan egentligen göra vad ni vill utan att det spelar någon roll. För många? Då måste dessa ställas mot varandra och prioriteras. För att det ska vara möjligt måste de kvantifieras.

Sätt kvantifierbara mål

Alla mål måste kvantifieras. Speciellt inom marknadsföring. För att det är inom marknadsföring oftast svårt. Studier har också visat att marknadsavdelningar som arbetar mot kvantifierbara mål både presterar bättre och lär sig mer. Som exempel så måste finansiella mål som ska uppnås vara tydliga, som exempelvis: ”Uppnå en ökning av den årliga omsättningen med 10%”. Målet måste sedan brytas ned i strategier, eller förklaringar, på hur detta ska uppnås. Exempel på strategier för att uppnå 10 procents ökning kan vara:

 • Uppnå en ökning av marknadsandelen med 5% inom våra mest lönsamma segment
 • Förbättra kundlojaliteten med 10% genom riktade kampanjer och lojalitetsprogram
 • Generera en 20-procentig ökning av kvalificerade leads
 • Förbättra konverteringsgraden från leads till kunder med 15%.
 • Öka de genomsnittliga kundernas livslängdsvärde med 10% genom strategier för merförsäljning och korsförsäljning
 • Förbättra effektiviteten i en vald kanal med 10%

Alla dessa mål leder potentiellt till ökning av omsättningen. Frågan är vilka av dessa strategier som krävs för att lyckas med er 10-procentiga ökning. En av dessa? Två eller tre? Först när man har en tydlig strategi om hur man ska uppnå målen så kan vi titta på aktiviteter, bedöma sannolikhet för att lyckas samt vilka resurser och vilken budget som krävs. Då kan vi också göra en rimlig uppskattning av vad vi ska göra och analysera om det kommer att gå ihop. När vi har prioriterat på denna nivå kommer det att vara tydligt vart vi ska, och då kan vi också välja väg.

Låt 2024 vara året då målen är tydliga, och vägen dit är ännu tydligare. Städa ur allt fluff från alla planer. Det är oftast rätt skrämmande men absolut bästa vägen framåt.

_____________
Erik Modig

Hållbarhet

Våga inspirera och engagera med er hållbarhetskommunikation

Marknadsföreningen Sverige | Blogginlägg, Gästblogg, Kurser, Nätverksledaren har ordet

”Genom att kommunicera både nuvarande och framtida åtaganden kan man skapa starka och trovärdiga varumärken och inte minst sticka ut och få ökad konkurrenskraft”

Tycker ni att det är svårt att kommunicera kring era hållbarhetsinitiativ? ”Greenhush”, ”greenwash” och avsaknad av en genomarbetad hållbarhetsstrategi kan sätta käppar i hjulet för många. Under kommande år styrs det upp med nya rapporteringslagar, vilket gör att hållbarhetsarbetet blir alltmer centralt och nödvändigt. Inför vår kurs den 9 april, Storytelling + Hållbarhet, passar vi på att intervjua kursledare Maria Westman, strategisk rådgivare och grundare av C by West.

Maria Westman

Varför är det viktigt för företag att kommunicera sitt hållbarhetsarbete?

– Det är viktigt att kommunicera vad man gör, vad man planerar att göra och vilken inriktning och mål man har. Det är också centralt att inte bara visa vad man gör inom hållbarhet idag, utan även vad man planerar att göra i framtiden. Genom att kommunicera både nuvarande och framtida åtaganden kan man skapa starka och trovärdiga varumärken och inte minst sticka ut och få ökad konkurrenskraft.

Vilka är några av de vanligaste utmaningar du ser att företag brottas med inom detta?

– Jag ser flera utmaningar hos företag och organisationer kopplat till hållbarhetskommunikation. Bland annat förekommer ”greenhush” där många företag är tysta om sina hållbarhetsinsatser eftersom de är osäkra på hur de ska kommunicera om det. Det är en utmaning att komma igång med kommunikationen om man inte har en tydlig strategi och plan.

Vi kommer att få arbeta med hållbarhet resten av våra liv, så det är bara att sätta igång och utveckla det vidare

Det finns även rädsla för ”greenwash”: Vissa företag tvekar att kommunicera om hållbarhet eftersom de är rädda att de kan anklagas för greenwashing, det vill säga att de överdriver sina insatser. Det är här transparens och ärlighet blir avgörande, det som kommuniceras ska kunna bevisas.

En annan utmaning är att hitta rätt plats för hållbarhetsarbetet i organisationen och förankra det i ledningen och hela verksamheten. Det kräver självinsikt och förmåga att integrera hållbarhetsagendan i företagets kärnverksamhet.

Vad händer på området just nu?

– Det kommer nya EU-direktiv om hållbarhetsredovisning som beräknas bli lag i Sverige och i hela Europa (CSRD) redan 2024. Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet i Sverige för en rad nya regelverk inom hållbar finans, se länk nedan för uppdaterad information.

I och med CSRD så är det centralt för företag och organisationer att komma igång med både det strategiska hållbarhetsarbetet såväl som kommunikationen kring det. Det kommer bland annat att krävas att göra och rapportera en dubbel väsentlighetsanalys som innefattar att både ta hänsyn till påverkan som företaget har på omvärlden samt den påverkan hållbarhet kan ha på företaget och dess affär, inkluderat alla värdekedjor.

Du har tidigare nämnt att varje företag har sin egen ”mognadsresa” inom hållbarhet – vad innebär det och varför tycker du det är viktigt för företag att inse var de befinner sig i denna resa?

– Själva mognadsresan brukar jag dela in i fyra huvudsakliga steg: Att bli medveten om vad man bör göra, förmågan att förankra arbetet i organisationen, att hitta motivationen och att ha mod att våga aktivera och att kommunicera. Som i alla förändringsprocesser är det viktigt att ha självinsikt. Förändring tar tid. Just kring hållbarhet så tar det tid att hitta sin inriktning, sedan ska alla vara med på arbetet och det tar tid att genomföra.

Maria avrundar vårt samtal med att påpeka att framtidens hållbarhetskommunikation handlar om att balansera tre perspektiv för att ha ett integrerat hållbarhetsarbete och kommunikation.

Börja med att fråga er själva: Vad måste vi göra? Vad gör vi redan? Vad bör och vill vi göra?

 1. Det som måste göras: Uppdatera er på nya lagar, primärt CSRD, och gör ett viktigt strategiskt förarbete för att kunna rapportera ert hållbarhetsarbete och effekten av det.
 2. Det som redan görs: Berätta vad ni gör idag – ärligt och uppriktigt! Var inte tysta! Våga skapa intressant och inspirerande kommunikation.
 3. Det ni vill och bör göra framåt: Berätta vad ni avser och planerar att göra i framtiden! Ha mod och tillförsikt i ert arbete framåt.

Det kommer att kräva transparens, ärlighet och en vilja att ständigt utvecklas inom hållbarhetsområdet och att våga kommunicera. Var medveten om att det alltid kommer att finnas delar som du måste göra för att kunna redogöra för och rapportera. Men tänk också på att det finns delar i hållbarhetsarbetet som ni redan gör idag, och att det handlar om att utforska det och kunna göra bra kommunikation och storytelling av det. Vi kommer att få arbeta med hållbarhet resten av våra liv, så det är bara att sätta igång och utveckla det vidare.

Kursen jag håller hos er i november handlar ju mycket om att hitta sin story och våga diskutera. Vi kommer att vara en grupp med olika personer som kommer in med lite olika infallsvinklar och det brukar också vara otroligt givande för att sätta igång tankar och idéer.

Länk till Finansinspektionen för mer läsning om CSRD och rapporteringskrav:
https://www.fi.se/sv/hallbarhet/

MarLaw

GDPR, Meta och AI – Navigera legalt rätt i den digitala utvecklingen

Marknadsföreningen Sverige | Blogginlägg, Fördjupning och tips, Gästblogg, Marknadsrätt

MarLaw: GDPR, Meta och AI – Navigera legalt rätt i den digitala utvecklingen

– Färska tips från vår juridiska partner

Daniel Tornberg och Alexander Jute är advokater på Marknadsföreningens samarbetspartner Advokatfirman MarLaw, som erbjuder juridiskt stöd till våra medlemmar. I den här artikeln går de igenom den senaste utvecklingen inom privacy, GDPR, Meta-beslutet och AI, och ger sina egna praktiska tips och rekommendationer i slutet av texten.

Du som är medlem har fått artikeln i sin helhet i ett tidigare medlemsbrev (är du medlem och inte får dina medlemsbrev, kontakta gärna per@mis.se)

MarLaw

_________

Den snabba teknikutvecklingen för marknadsföring ökar behovet av att förstå och hantera gällande och kommande lagstiftning. I denna artikel gör vi några nedslag i den senaste utvecklingen avseende GDPR, Meta och AI och ger ett par tips på hur man navigerar rätt i förhållande till lagstiftning m.m.

Ett exempel på den senaste tidens tillsynsärenden är det s.k. Meta-beslutet. Meta Platforms Ireland Limited (Meta) fick den 12 maj 2023 en sanktionsavgift på 1,2 miljarder euro efter beslut från den irländska dataskyddsmyndigheten (Data Protection Commission, DPC). DPC fann att Meta har överfört personuppgifter till USA i strid med GDPR:s regler om tredjelandsöverföringar. Grunden för beslutet var att Meta inte vidtagit tillräckliga kompletterande skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter som varit föremål för överföringen. Beslutet har föregåtts av flera års rättsliga prövningar i flera instanser. Det ursprungliga klagomålet som låg till grund för beslutet lämnades av Maximilian Schrems, jurist och integritetsaktivist, år 2013 när han klagade på att Facebook (numera Meta) överförde EU-medborgares personuppgifter till USA.

Här kan du ladda ner artikeln i sin helhet, som bl a tar upp:

 • Nya beslut från IMY
 • Nytt beslut om adekvat skyddsnivå avseende USA
 • De juridiska utmaningarna med AI
 • MarLaws rekommendationer för EU-baserade företag avseende EU-US Data Privacy Framework
 • MarLaws rekommendationer för EU-baserade företag gällande IMY:s beslut avseende Google
  Analytics

Till artikeln >>