I samarbete med advokatfirman MarLaw erbjuds Marknadsföreningens medlemmar allmän rådgivning i marknadsföringsrätt, immaterialrätt, dataskyddsförordningen (GDPR), IT-rätt, avtalsrätt samt annan affärsjuridisk rådgivning. I det fall frågorna rör specifika ärenden eller är av större omfattning erbjuds medlemmarna ett rabatterat timarvode per offert.

Om våra experter

Advokaterna Daniel Tornberg och Alexander Jute är advokater och delägare på Advokatfirman MarLaw. De har mångårig erfarenhet som juridiskt ombud med särskild inriktning på kommunikationsintensiva organisationer och företag, aktiva i flera olika branscher. Daniel och Alexander är särskilt inriktade på marknadsförings- och immaterialrätt samt IT-rätt och även frågor som rör dataskydd och personlig integritet och har omfattande erfarenhet av rådgivning i dessa frågor. Verksamma som processombud vid domstol samt skiljedomsinstitut och biträder vid förhandlingar med myndigheter såsom Konsumentverket och Datainspektionen.

Om MarLaw

MarLaw är en välrenommerad affärsjuridisk advokatbyrå som sedan 1969 arbetar specialiserat inom områdena immaterialrätt, marknadsföringsrätt och IT-rätt inklusive dataskydd och integritetsfrågor.

Utbildning

Daniel och Alexander håller med regelbundenhet utbildning för marknadsföreningens medlemmar inom deras verksamhetsområden aktuella ämnen. De anlitas också flitigt för skräddarsydda utbildningar hos företag, myndigheter och andra organisationer.