I samarbete med advokatfirman MarLaw erbjuds Marknadsföreningens medlemmar allmän rådgivning i marknadsrätt, immaterialrätt, dataskyddsförordningen, IT-rätt, avtalsrätt samt annan affärsjuridisk rådgivning. I det fall frågorna rör specifika ärenden eller är av större omfattning erbjuds medlemmarna ett rabatterat timarvode per offert.

Om våra experter

Daniel TornbergAdvokaterna Daniel Tornberg och Alexander Jute är advokater och delägare på Advokatfirman MarLaw. De har mångårig erfarenhet som juridiskt ombud med särskild inriktning på kommunikationsintensiva organisationer och företag, aktiva i flera olika branscher. Daniel och Alexander är särskilt inriktade på marknads- och immaterialrätt samt IT-rätt och även frågor som rör dataskydd och personlig integritet och har omfattande erfarenhet av rådgivning i samband med förberedelser inför det nya regelverket. Verksamma som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter såsom Datainspektionen.

Daniel och Alexander håller med regelbundenhet utbildning för marknadsföreningens medlemmar inom deras verksamhetsområden aktuella ämnen. De anlitas också flitigt för skräddarsydda utbildningar hos företag, myndigheter och andra organisationer. Kontakta marie(@)mis.se vid intresse.

Om MarLaw

MarLaw är en välrenommerad advokatbyrå som sedan 1969 arbetar helt specialiserat inom områdena immaterialrätt, marknadsrätt och IT-rätt inklusive dataskydd och integritetsfrågor.
Alexander JuteMarLaws kärnverksamhet utgörs traditionellt av marknadsrätt men där immaterialrätt som varumärkesrätt och upphovsrätt samt IT-rätt med särskild inriktning på dataskydd/integritet och allmän affärsjuridik utgör basområden för advokatfirmans spetskompetens som kommit att bli allt mer centrala för verksamheten.