Kurser

Utbildningar inom marknadsrätt, med MarLaw

Marknadsföreningen Sverige

För offert och skräddarsytt upplägg: ta kontakt med VD Marie Sommar: marie(@)mis.se eller 070-146 34 22.

Tid, plats, omfattning osv beror på upplägget och offerten.

Kurser på offert med vår juridiska samarbetspartner

Vi i Marknadsföreningen Stockholm är glada över vår långväga juridiska samarbetspartner Advokatfirman MarLaw, som stöttar medlemmarna i frågor som rör marknadsrätt, immaterialrätt, GDPR, IT-rätt, avtalsrätt och annan affärsjuridisk rådgivning.

MarLaw står regelbundet värd för Marknadsföreningens seminarier på temat juridik, håller kurser samt är våra expertbloggare på mis.se inom juridik. För medlemmar finns även möjlighet att mot en kostnad addera tilläggstjänster såsom ”Legal support” och ”Informationstjänst”.

Daniel och Alexander håller med regelbundenhet utbildning för marknadsföreningens medlemmar inom deras verksamhetsområden aktuella ämnen. Det är också möjligt att skräddarsy utbildningar för företag, myndigheter och andra organisationer. Läs mer om våra juridiska kurser och upplägg nedan.

blog-img

Med anledning av nya konsumentskyddslagen: Skräddarsydd utbildning för ditt företag i samarbete med MarLaw

by: mis

10-maj-22

Exempel på skräddarsydda kurser inom marknadsrätt

Kursen kommer att anpassas utefter ert bolag.

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 – men vad hände sedan? Denna kurs går igenom vad du som jobbar med marknadsföring bör känna till om den nya regleringen och uppdaterar er om aktuella tillsynsärenden. Kursen anpassas till er verksamhet och fokuserar på legala riskmoment och praktiska svårigheter.

Exempel på områden som kan behandlas under kursen:

 • De marknadsföringsrättsliga förutsättningarna för direktmarknadsföring
 • Profilering och direktmarknadsföringen utifrån GDPR
 • E-privacyförordningens påverkan
 • Digital Singel Market (DSM)
 • Självreglering
 • Rutiner vid bildhantering enligt GDPR
 • Avtal med fotografer och leverantörer
 • Vad får lagras i arkiven?

Kursen kommer att anpassas utefter ert bolag

Denna kurs ger din marknadsavdelning kunskap om juridiken kring kommunikation och hur man får en kontrollrutin för detta att fungera i praktiken. Nya EU-anpassade regler för marknadsföring i kombination med den gränsöverskridande digitaliseringen ger upphov till många marknadsföringsrättsliga frågor. Framtidens marknadsavdelning bör ha kunskap om sitt legala ansvar och ha en kontrollrutin för juridisk granskning innan publicering. Kursen kommer att anpassas utifrån ert bolag och de frågeställningar som kan uppkomma.

Exempel på frågeställningar:

 • Det immaterial- och marknadsföringsrättsliga skyddets omfattning
 • Legala överväganden inför publiceringar
 • Marknadsföring i sociala medier
 • Legala rutiner för att undvika legala övertramp
 • Implementering av rutiner i organisationen

Kursen kommer att anpassas utifrån ert bolag

I snabb takt ställs allt högre krav på noggrann legal kontroll vid lansering av nya produkter och tjänster. Det korsvisa skyddet inom immaterial- och marknadsföringsrätten ger omfattande möjligheter att förhindra intrångsgörande produkter eller stoppa otillbörliga affärsmetoder men ställer samtidigt krav på legal förhandsgranskning inför produktsläpp eller större kampanjer.

Denna kurs syftar till att besvara frågor som rör legala frågor vid produktlansering. Kursen kommer att anpassas utefter ert bolag och de frågeställningar som kan uppkomma.

Exempel på frågeställningar:

 • Legala överväganden inför produkt/kampanjlansering
 • Strategiska överväganden vid intrångssituationer
 • Legala rutiner för att undvika legala övertramp
 • Implementering av rutiner i organisationen
 • Det immaterial- och marknadsföringsrättsliga skyddets omfattning

Exempel på teman

Exempel på kursteman från genomförda skräddarsydda utbildningar:

 • GDPR
 • Praktisk marknadsföringsrätt
 • Produktlanseringar
 • Varumärkesrätt
 • Upphovsrätt
 • Mutlagstiftning
 • Green Wash
 • Konsumentkrediter
 • Spellagstiftningen
 • Marknadsföring i sociala medier
 • Compliancerutiner

Om kursledarna

Advokaterna Daniel Tornberg och Alexander Jute är advokater och delägare på Advokatfirman MarLaw. De har mångårig erfarenhet som juridiskt ombud med särskild inriktning på kommunikationsintensiva organisationer och företag, aktiva i flera olika branscher. Daniel och Alexander är särskilt inriktade på marknadsförings- och immaterialrätt samt IT-rätt och även frågor som rör dataskydd och personlig integritet och har omfattande erfarenhet av rådgivning i dessa frågor. Verksamma som processombud vid domstol samt skiljedomsinstitut och biträder vid förhandlingar med myndigheter såsom Konsumentverket och Datainspektionen.

MarLawOm MarLaw

Advokatfirman MarLaw är en välrenommerad affärsjuridisk advokatbyrå som sedan 1969 arbetar specialiserat inom områdena immaterialrätt, marknadsföringsrätt och IT-rätt inklusive dataskydd och integritetsfrågor. 2019 firade MarLaw 50 år och blev samma år utsedda till ”Årets Byrå” för femte året i rad!