Marknadsföreningen Stockholm

Vi tror på ständig kompetensutveckling och livslångt lärande!

Vår främsta roll är att vara en mötesplats för kompetensutveckling för professionella inom marknadsföring, kommunikation, PR och media. Det har vi varit ända sedan år 1919, när föreningen grundades.

– Föreningen bygger på medlemskap, där man kan vara medlem som individ eller som företag (small, medium eller large).

– Vi inspirerar, utbildar och samlar Stockholms professionella inom marknadsföring och kommunikation. Föreningen erbjuder en gemensam plattform för sina medlemmar, som möjliggör såväl personlig kompetensutveckling som kontaktskapande och nya affärsmöjligheter. I tillägg kan vi vara råd- och stödgivande vid sakfrågor.

– Marknadsföreningen uppmuntrar medlemmarna till en ständig utveckling i sin roll som yrkesverksamma på marknads- och kommunikationsområdet, ofta i eller mot en ledande position.

Medlemskap i Marknadsföreningen Stockholm

Som medlem får du tillgång till:

  • Stockholms vassaste och mest heltäckande program av aktiviteter inom marknadsföring och kommunikation
  • Frukostar och lunchseminarier med branschledande talare som bjussar på kunskap och inspirerar
  • En gemenskap i Sveriges största Marknadsförening, där du aldrig är ensam i en föränderlig värld och där vi skapar plattformar för att mötas
  • Kompetensutveckling och co-learning i mindre workshops i våra 10 nätverksgrupper
  • Kurser till medlemspris & mentorskapsprogram
  • Rådgivning från MarLaw
  • Vi samarbetar i tillägg med en rad organisationer kring evenemang och spänstiga förmåner till dig som medlem.

Välkommen till en unik mötesplats för nya kontakter och affärsmöjligheter!