Integritetspolicy

Vi är oerhört måna om att värna våra medlemmars och gästers integritet och att hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Du ska alltid kunna känna dig trygg i dina kontakter med oss. Nedan beskrivs hur Marknadsföreningen Stockholm behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, där den senaste versionen alltid ligger på www.mis.se.

Vilka personuppgifter samlas in och behandlas?

Vi samlar in personuppgifter på olika sätt:

  1. När du blir medlem i föreningen.
  2. När du anmäler dig till och besöker något av våra evenemang eller utbildningar, som medlem eller gäst.
  3. När du anmäler intresse för att abonnera på vårt nyhetsbrev och ta del av mer information från föreningen (utan att vara medlem)
  4. När du surfar på vår hemsida eller interagerar med oss via e-post eller våra sociala kanaler. Läs mer om hur vi hanterar kakor i vår cookie policy.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

När du blir medlem hos oss eller besöker oss som gäst samlar vi in och behandlar vi de personuppgifter vi behöver för att kunna uppfylla det som vi har åtagit oss för inom medlemskapet eller för den specifika tjänst du anmält dig till. Det rör sig om för- och efternamn, adress, e-postadress, företag, kön, yrkestitel, kontaktuppgifter såsom mobiltelefonnummer och faktureringsuppgifter. Vi sparar också information om vilka aktiviteter i vår regi som du har deltagit på, teknisk information om hur du interagerat med föreningen (exempelvis via att besöka vår hemsida och/eller klickat på vårt nyhetsbrev) och/eller om du själv angett vilka områden du vill ha mer information om. Då har vi möjlighet att skicka relevant information och riktade inbjudningar till just dig. I varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out. För gäster som deltar på våra evenemang och/eller kurser sparas dina personuppgifter så länge vi behöver för att fullfölja våra åtaganden och som längst 36 månader efter det sista tillfället.

Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter till Marknadsföreningen Stockholm. Om du inte vill göra det, så kan det dock innebära att vi inte har möjlighet att erbjuda dig medlemskap, bjuda in dig till evenemang eller att tillhandahålla relaterad information.

Aktiviteter; före, under och efter

När du anmäler dig till ett event eller utbildning i vår regi via vårt eventhanteringssystem, sker all kommunikation kring eventet via Marknadsföreningen Stockholm. När ett event genomförs ute på ett samarbetsföretag, kan namn och vilket företag du arbetar på behöva förmedlas till företaget som upplåter sin lokal. Det är i sådana fall endast för redovisningssyfte samt deltagaradministration på plats. Föreläsare och utbildare kan också behöva ha information om yrkesroll och/eller namn på företag för att kunna förbereda sin föreläsning/utbildning på bästa tänkbara sätt. Personuppgifter eller kontaktinformation säljs eller förmedlas aldrig vidare till tredje part för marknadsföringssyfte.

På våra aktiviteter så fotograferar och filmar vi ofta för att dokumentera verksamheten och kunna delge till de som inte har möjlighet att vara på plats. Det är också ett sätt att via olika kanaler (såsom hemsida och sociala kanaler) i efterhand marknadsföra Marknadsföreningen Stockholm till flera, en del av vårt DNA. Som medlem eller annan deltagare är du införstådd med det och godkänner det. Vill du som deltagare däremot inte bli fotograferad eller synas så kontaktar du våra representanter på plats eller oss via info@mis.se, och din önskan kommer självklart att respekteras.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Om du är medlem eller ansöker om medlemskap, behandlas dina personuppgifter med stöd av nödvändighet för att fullgöra avtal, d.v.s. i att administrera ditt medlemskap och för att kunna leverera de tjänster eller det innehåll du begärt. All behandling utöver den som krävs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som medlem, sker utifrån Marknadsföreningen Stockholms berättigade intresse av att nå ut med information och marknadsföring om evenemang och annat innehåll. I denna del har vi efter noggrant övervägande funnit att vårt berättigade intresse i denna del motiverar behandling, då det vi vet om dina intressen, förväntningar samt skyddet för dina fri- och rättigheter gällande integritet inte väger tyngre i sammanhanget och kräver skydd av personuppgifterna. Du har alltid rätt att höra av dig till oss om du inte längre vill att dina uppgifter behandlas för ett eller flera ändamål.

Dina rättigheter som registrerad

Om Marknadsföreningen Stockholm har du rätt att kostnadsfritt höra av dig med frågor och önskemål gällande dina personuppgifter. Du har rätt att begära
– Tillgång till dina personuppgifter i form av ett registerutdrag
– Rättelse av dina personuppgifter om du anser att korrigering behövs
– Radering av dina personuppgifter om du anser att behandlingen inte är nödvändig eller att den av annan anledning ska upphöra
– Begränsning av personuppgiftsbehandlingen, d.v.s. att behandlingen delvis upphör

Hör av dig till info(@)mis.se vid frågor eller begäran enligt ovan.

Klagomål

Vi hoppas kunna hjälpa dig med frågor och önskemål enligt ovan. Är du inte nöjd med behandlingen av dina personuppgifter har du dessutom rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY.se, Telefon: 08-657 61 00, E-post imy@imy.se)

Lagring av information

Vi lagrar information kring dig så länge det behövs för att uppfylla vårt åtagande, det vill säga så länge du är medlem i Marknadsföreningen Stockholm. Säger du upp ditt medlemskap sparar vi informationen i ytterligare 24 månader; för det fall att du skulle vara intresserad av att bli medlem igen, för att kunna skicka information och särskilda erbjudanden till dig som icke-medlem, samt för historik. I utskick ges du alltid möjligheten att avsäga dig fortsatta utskick. Du kan när som helst kontakta oss och be oss radera dina personuppgifter.

Mottagare av personuppgifter och överföringar

Marknadsföreningen Stockholm anlitar i vår verksamhet underleverantörer och i och med detta kan dina personuppgifter komma att behandlas av aktörer för nyhetsbrevs-utskick, eventhantering, bokföring och IT-systemleverantörer såsom Ungapped, Lyyti, Fortnox och Upsales.

Marknadsföreningen Stockholm eftersträvar att alla personuppgifter behandlas inom EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Marknadsföreningen Stockholm att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Marknadsföreningen Stockholm använder molntjänsten Dropbox för att lagra dokument för föreningens räkning; en väletablerad aktör med säte i USA. Marknadsföreningen har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföringen till USA genom Dropbox anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

För de personuppgifter du lämnar i kontakt med oss och som i övrigt behandlas enligt ovan och i verksamhet, är Marknadsföreningen Stockholm personuppgiftsansvarig.

E-post: info(@)mis.se
Marknadsföreningen Stockholm, ATT Medlemsansvarig
Klarabergsviadukten 63, Box 190, 101 23 Stockholm

  • Dela :