28 november 2017  ·  Möt medlem

Möt medlem: Angela Hellryd Dahlén

Den digitala tekniken påverkar kundresan

–Intervju med Angela Hellryd Dahlén, SFV

 

Angela Hellryd DahlénDen här veckan intervjuar vi vår medlem Angela Hellryd Dahlén, Affärsutvecklare på Statens Fastighetsverk (SFV). Här får vi höra bland annat en del om pågående projekt och hur SFV arbetar med hållbarhet, storytelling och digitalisering.

Vad är din roll på Statens Fastighetsverk?

–Arbetet innebär att utveckla SFV:s välkända besöksmål. Här ingår slott och kungsgårdar, teatrar, muséer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi utgår ifrån fastigheternas unika förutsättningar, dess berättelser och naturligtvis utifrån besökarens behov. Flera av våra byggnader har externa hyresgäster och arrendatorer och där arbetar vi framför allt med att de utveckla långsiktiga och strategiska samarbeten.

Vad händer just nu på SFV?

–I och med det varierande fastighetsbeståndet så pågår det ständigt olika typer av renoveringar, restaureringar och ombyggnader. Ett stort och långvarigt projekt har varit här i Stockholm på Nationalmuseet, ett arbete som pågått sedan 2014. Det öppnar upp hösten 2018 och besökaren kommer se en stor skillnad då byggnaden kommer att flöda av ljus och väggarna är nu ommålade i klara och starka färger – allt för att få en större konstupplevelse.

Din främsta utmaning den närmsta tiden?

–Det är en utmaning att bevara byggnadernas själ och karaktär och samtidigt anpassa dem efter dagens behov och användning. Dagens och den framtida digitala tekniken påverkar redan idag beteenden och kundresan och tekniken kan utvecklas än mer för att förbättra upplevelsen för besökaren.

Ett annat viktigt arbete är att vi skall ytterligare stärka våra samarbeten och få fler att se värdet av det vi uträttar som investeringar i samhället. Jag vill utveckla formerna för samverkan mellan de olika aktörer, dvs näringen, hyresgäster, kommun och landsting, allt för att skapa en större förståelse och insikt att vi alla har gemensamt ansvar att utveckla besöksmålen.

Det visar sig att när alla samverkar och utvecklar lösningar som kommer våra besökare till godo, ger det ökade intäktsmöjligheter, vilket i förlängningen får positiva följder för verksamheten och leder till ökad lönsamhet till entreprenören och till samhället.

”Det är en utmaning att bevara
byggnadernas
själ och karaktär
och samtidigt anpassa dem efter

dagens behov och användning”

Vad ser du mest fram emot?

–Inför kommande år kommer vi ha ett högre affärsstrategiskt synsätt på fastighetsutveckling. Det innebär för mig att skapa mervärden som kan öka kundnyttan. Vi ska arbeta med tjänste- och produktutbudet och arbeta mer konceptuellt för att bredda vårt erbjudande och möta nya målgrupper. Vi kommer också arbete mer internationellt för att se och lära oss hur andra länders myndigheter arbetar med intäkts och kostnadsoptimering för sina besöksmål.

Vad blir viktigast nästa år?

–Vi jobbar mycket med affärsmannaskap, hållbarhet, storytelling och digitalisering, vilket ska genomsyra hela vår verksamhet. Jag vill få till en helhetsbild genom att koppla ihop våra och våra kunders behov, skapa fler långsiktiga och hållbara affärer och få i gång ett arbetssätt som är drivande, innovativt och inkluderande både internt och externt. Att skapa en process som håller långsiktigt och göra ett bra grundarbete. Samtidigt behöver processen integreras i företaget så alla blir engagerade och känner sig delaktiga.

Dessutom kommer vi arbeta vidare med att Statens fastighetsverk är en av de främsta aktörerna inom besöksmålsutveckling i Sverige i och med vi förvaltar och utvecklar flertalet av Sveriges nationalklenoder. Det innebär att vi måste arbeta än mer aktivt med att utveckla våra nätverk och samarbetspartners.

Varför är du medlem i MiS?

–Jag är främst medlem för att kunna utbyta erfarenheter med andra kollegor, få påfyllning av ny kompetens och att det ger inspirationskick i vardagen.

Vad har du gått på för MiS-event den senaste tiden?

–Ett inspirerande event var det som Destination Österlen arrangerade om destinationsmarknadsföring. Det var intressant att ta del av de olika aktörernas arbete och hur de samverkar.