Marknadsföreningen Sverige | Blogginlägg, Gästblogg

Fem trender som påverkar din annonsering på Facebook och Instagram under 2022.

– Gästartikel av Simon Beyer

Många företag försöker förstå de förändringar som skett senaste året, och det är verkligen  viktigt att förstå hur vår nära framtid påverkas av pandemins effekter. När beteenden drastiskt ändras och vårt digitala användande når nya rekordnivåer – då krävs anpassning från alla verksamheter. De företag, myndigheter och organisationer som bäst kan anpassa sig till våra nya förutsättningar är de som kommer klara sig bäst. Facebooks plattformar är några av de viktigaste kanalerna för många marknadsförare idag och därför är det viktigt att ha koll på vad som händer under 2022. Den så viktiga annonseringen kommer säkerligen också påverkas av våra skiftande konsumentbeteenden.

Konkurrensen tilltar – dags att växla upp
Den stora ökningen i digitalt användande samt e-handel gör att fler och fler varumärken söker sig till Facebook och Instagram. Det är inte bara annonspriserna som kommer öka, det kommer även ställas högre krav på innehåll med riktigt bra kvalité. Det gäller att växla upp förståelse, kunskap och färdigheter.

E-handelslösningar för att nå äldre målgrupper
Tillväxten inom e-handeln har inte undgått någon, särskilt inte Facebook. Det är många nya användare som hittat dels till Facebook och Instagram men även många som e-handlat för första gången. En tydlig trend handlar om hur äldre personer, över 65 år, har börjat e-handla och använda sociala medier i markant större omfattning jämfört med tidigare. På Instagram är det exempelvis personer över 65 som står för den största procentuella ökningen av nya användare. Hela 64 procent fler personer började använda Instagram jämfört med året innan. Vi kan förvänta oss nya lösningar för denna målgrupp, särskilt inom e-handel, från Facebook och Instagram.

Live shopping blir en integrerad del av Instagrams plattform
I takt med att intresset för live shopping växer även i västvärlden har Instagram valt att skapa en egen lösning som är integrerad på plattformen. När detta släpps i Europa, och Sverige, kommer annonsörer få möjlighet att haka på trenden utan att behöva använda tredjepartslösningar. Extra intressant för aktörer inom retail, kosmetika och kanske även heminredning?

Stories, tillsammans med video, fortsätter vara viktiga format
Video är ett format som länge varit prioriterat på såväl Facebook som Instagram, även bland annonsörer är video ett tydligt fokus. Trots en redan stark tillväxt som annonsformat har videoannonsering på Facebook och Instagram ökat ytterligare under 2021. Video är ett format som ofta används på Stories och intresset för Stories verkar aldrig sina bland användarna. Annonsörer har följt efter användarna och redan nu har över tre, av totalt nio miljoner, annonsörer valt att placera sina annonser på Stories. Under 2022 kommer vi se nya annonsformat, framtagna för Stories, att lanseras och därför är det hög tid att lära sig bemästra annonsering på Stories.

Nya förutsättningar skapar ny hantering av data
Sedan introduktionen av GDPR har det kontinuerligt lanserats nya riktlinjer, lagar och rekommendationer gällande hantering av personlig data. Detta påverkar givetvis hela ekosystemet för digital annonsering, även Facebooks plattformar. Under 2022 och 2023 kommer den absoluta merparten av världens webbläsare kraftigt begränsa möjligheten att använda sig av tredjeparts cookies. Effekten blir bland annat att Facebook Pixeln inte längre ger samma effekt när annonser ska riktas mot olika grupper. Istället har Facebook lanserat Conversion API, där information skickas mellan din och Facebooks servrar, vilket möjliggör nya möjligheter för dig som annonsör. Rekommenderar varmt att du som idag använder Pixeln läser på om Conversion API.

Simon Beyer är Partner och Chief Strategy Officer på Ingager. Under de senaste tolv åren har Simon arbetat inom en rad företag med fokus på digital strategi och marknadsföring. Tidigare har Simon arbetet på företag såsom Google och Philips med marknads- och strategifrågor. Simon är även författaren till boken Den digitala omställningen – strategier och perspektiv.

Simon leder kursen i Annonsering på Facebook & Instagram 2022 hos Marknadsföreningen Stockholm. Hör av dig om du är intresserad av att gå kursen!

Simon Beyer