MarLaw

Lunchwebbinarium: Så hanterar du tvister och avtalsfrågor i spåren av Corona

Marknadsföreningen Sverige

Så hanterar du tvister och avtalsfrågor i spåren av Corona

– Ett webbinarium med vår juridiska partner MarLaw

Pågående pandemi har satt många företag i oförutsedda situationer och senaste tiden har präglats av osäkerhet vad gäller åtaganden i avtalsrelationer. En särskild fråga som fått uppmärksamhet är om s.k. force majeure-klausuler kan tillämpas med hänvisning till nuvarande pandemi.

Kan en part befrias från skyldighet att leverera varor/tjänster enligt avtalet med hänvisning till virus? Hur kan avtalsklausuler jämkas och vilken rätt finns till prisavdrag och hävning av köp i praktiken? Hur kan man avtalsvägen skydda sig mot oförutsedda händelser som leder till att man blir försenad eller helt och hållet hindrad från att leverera?

Här får du fördjupad kunskap om:

  • Tillämpning av force majeure-klausuler i förhållande kunder och leverantörer i ljuset av covid-19
  • Hur avtalsklausuler kan jämkas samt rätten till prisavdrag och hävning av köp
  • Nya strategiska frågor att beakta i tvistemål när förhandlingar blir digitala
  • Försäkringsfrågor – kan din företagsförsäkring täcka juridiska kostnader?

Du har även möjlighet att ställa frågor till föreläsarna.

 

När: Onsdag 27 maj kl. 12:00-13:00
Var: Online via webbmötesverktyget Zoom (vi skickar en länk inför eventet)

 

Så behandlar vi dina personuppgifter

Webbinarium, 27 maj, kl 12:00-13.00

BOKA DIN PLATS >>