Valmöte 2023

Valmöte 2023

Marknadsföreningen Stockholm

Valmöte 2023

– I anslutning till Marketing Talks #8

Marknadsföreningen Stockholm kallar till valmöte, som sker online i Members Lounge i direkt anslutning till vårt Marketing Talks #8. Fyll på kaffekoppen och häng kvar ett par extra minuter.
Väl mött!

Vid valmötet med Marknadsföreningen Stockholm behandlas valnämndens förslag till styrelse, revisor och valnämnd för kommande mandatperiod 2024.

Vid valmötet får endast ärenden enligt följande agenda förekomma.

Agenda valmöte
§1. Mötet öppnas
§2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
§3. Val av justeringsmän
§4. Fråga om mötets behöriga utlysande
§5. Val av styrelsens ordförande och ledamöter
§6. Val av ledamöter till valnämnden
§7. Val av revisor
§8. Mötet avslutas

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Styrelsen
Val av Ordförande till valmöte 2024
Pino Roscigno, Commercial & Brand Director Stadium

Omval till valmöte 2025
Björn Owen Glad, Innovation Lead, Chiffer

Föreslås väljas in till valmöte 2025
Jenny Berggren, VP Marketing & Publicity Nordics, Warner Bros. Discovery.

Redan valda till valmöte 2024
Sophie Hedestad, CMO Netigate
Åsa Olow, Creative Director & försäljningschef Schibsted Magasin
Mirja Kais, Head of Digital Agency, 3 Sverige
Frida Olsson, Head of Digital Growth, GlobalConnect
Hanna Axelsson, Seniorkonsult kommunikation, King Street Sweden
Alex Baker, grundare Retail TechX
Paula Fagerlund, Chef Innovationscenter Arbetsförmedlingen

Val av ledamöter i valnämnden 2024:
Marcus Sandell, Partner Birn+Partners (ordförande)
Charlotte Banning, CMO Monterro, ledamot
Mikael Bergh, Marknads- och försäljningschef, Postkodlotteriet, ledamot

Val av revisorer till valmöte 2024
Johan Svärdlöf, PwC auktoriserad revisor
Charlotte Banning, Intern revisor för föreningen

Firmateckning
En bekräftelse kring fortsatt samma principer på firmateckning för föreningen har gjorts av styrelsen per 1 maj 2022, men befästs även här på valmötet: Firman tecknas av VD eller av styrelsen två i förening. Beskrivs i sin fullhet i arbets- och attestordning.

NÄR/VAR/HUR

Tid: Onsdag 8 november, kl 10.00-10.15
Plats: Online, i Members Lounge
Anmälan: Till marie@mis.se