Valmöte 2021

Valmöte 2021

Marknadsföreningen Stockholm

Valmöte 2021

Marknadsföreningen Stockholm kallar till valmöte, som även i år sker online via Zoom. Vi loggar in på distans och kombinerar valmötet i år med en digital kaffe med alla medlemmar som vill vara med.

Vid valmötet med Marknadsföreningen Stockholm behandlas valnämndens förslag till styrelse, revisor och valnämnd för kommande mandatperiod 2022.

Vid valmötet får endast ärenden enligt följande agenda förekomma.

Agenda valmöte
§1. Mötet inleds
§2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
§3. Val av två justeringsmän
§4. Fråga om mötets behöriga utlysande
§5. Val av styrelsens ordförande och ledamöter
§6. Val av ledamöter jämte suppleanter i valnämnden
§7. Val av två revisorer jämte suppleanter
§8. Mötet avslutas.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Styrelsen

Ordförande till valmöte 2022
Patrik Nygren-Bonnier, Årets Marknadschef 2017, Yellow Door (omval)

Ledamöter till valmöte 2023
Björn Owen Glad, Chiffer (nyval)
Viktoria Nilsson, Vasakronan (nyval)

Redan valda ledamöter till valmöte 2022
Mikael Bergh, Novamedia, Postkodlotteriet
Sofia Söderqvist, Adlibris
Alex Baker, Retail Tech X
Paula Fagerlund, Arbetsförmedlingen
Charlotte Banning, Monterro
Ted Bergström, Hemköp, Axfood
Marianne Wiström, Wiraya Solutions

Valnämnden

Val av ledamöter i valnämnden 2022
Marcus Sandell, Birn+Partners (ordförande)
Kamran Alemdar, GlobalConnect
Stefan Backlund, Kuorrokveik Adventure Capital

Revisorer

Val av revisorer till valmöte 2022
Extern revisor: Johan Svärdlöf, PwC
Intern revisor: Jurek Waldfogel, hedersmedlem

NÄR/VAR/HUR

Tid: Torsdag 16 december, kl 9-9.30
Plats: Online, via Zoom
Anmälan: marie(@)mis.se