CSR och hållbarhet

Nätverket CSR & hållbarhet: Hur kan delat mervärde förändra världen?

Marknadsföreningen Sverige

Hur kan delat mervärde förändra världen?

– En interaktiv onlineträff för dig som vill ta nästa steg på hålbarhetsresan

Idag behöver fler företag gå från de traditionella tankarna kring CSR till att genom CSV – Creating Shared Value – integrera samhällsnyttan i affärsstrategin och aktivt arbeta för en bättre värld. Det är dags att nu ta steget från att följa regler och ta socialt ansvar till att genom delat mervärde äga frågan och skapa verklig förändring.

Ska världens länder klara att uppfylla de 17 globala målen i Agenda 2030 i tid måste näringslivet öka takten, och det rejält. Det kräver svar på en rad frågor som:

  • Hur kan företag öka sin konkurrenskraft och samtidigt skapa samhällsnytta?
  • Vilket oväntat mervärde kan just ditt företag bidra med?
  • Hur kan vi gå från vad och hur och hitta vårt varför?
  • Vad händer när hållbarhetsargumenten blivit en hygienfaktor i kommunikationen?

Vägen ut ur en kris kräver ett visst mått av empati, innovation, flexibilitet – och mod! Det handlar inte bara om viljan att ta ett socialt ansvar utanför den egna verksamheten utan också att leta fram sina dolda resurser och börja tänka och agera annorlunda.

Välkommen till en öppen diskussion och några korta övningar som hjälper oss att ta nästa steg på hållbarhetsresan!

Boiler plate nätverksträff

En träff med en av nätverksgrupperna skiljer sig något från ett av våra Seminarier, Webbinarier eller andra event:

  • Deltagare uppmuntras till erfarenhetsutbyte – i mindre grupper lär vi av andra deltagare och diskuterar egna utmaningar i rollen
  • Man behöver inte välja en grupp eller ”gå med” i en nätverksgrupp – alla medlemmar är välkomna till nätverkens träffar (med enda undantag ”MiS Marknadscheferna, som endast är för dig med marknadsansvar)
  • För det mesta spelar vi inte in en nätverksträff, även om den sker online – och de diskussioner som sker mellan deltagare görs heller inte tillgängligt för någon som inte var med på träffen

När: Fredag 28 januari, kl 08.30 – 09.30
Var: Online, via Zoom

Nätverksträff 28 januari, kl 08.30-09.30

BOKA DIN PLATS >>

Avbokning senast 24h innan till info@mis.se. 

Så behandlar vi dina personuppgifter

Inte medlem

Talare

Maria Lindberg Howard, Anja Callius och Siw Lövkvist från Green Onion.

Green Onion är en ekonomisk förening med en idéburen värdegrund och ett kooperativt arbetssätt. Medlemmarna är kommunikatörer och hållbarhetskonsulter som alla drivs av en övertygelse och en stark vilja att utifrån sina skilda yrkeskunskaper och branscherfarenheter gemensamt arbeta för en hållbar utveckling. Genom att undvika det gamla synsättet om konkurrens skapar det nya perspektiv och fler möjligheter.