Csr media

Online med nätverket CSR & hållbarhet: Hållbarhet i medier

Marknadsföreningen Stockholm

Hållbarhet i medier

– Case från en nyligen presenterad doktorsavhandling vid Stockholms universitet

När medier rapporterar om företag och hållbarhetsfrågor är negativa nyheter ofta i fokus och berättelser om oansvarighet cirkulerar ofta. Dessa narrativ kring oansvarighet kan se ut på olika sätt. Hur skall företag arbeta med detta? Att ha kontroll över sin berättelse, att äga sin ”story” är viktigt. Det innebär att man först måste förstå och analysera mediebilden för att kunna utveckla sin strategi utifrån det.

I denna digitala nätverksträff kommer Emelie Adamsson, nybliven doktor i ämnet, att berätta hur och på vilket sätt företag bör arbeta samt vilka möjligheter det finns att kontrollera och äga sin historia.

I sin avhandling har Emelie fokuserat på medierapporteringen om social hållbarhet, framförallt arbetsvillkor och korruption. Eftersom företag och medier har vitt skilda sätt att se på hållbarhetsfrågorna uppstår ofta konflikter när de möts. Genom att studera två inflytelserika medieberättelser om H&M och Telia över tid visar avhandlingen på olika perspektiv på hur förståelsen av vad som anses vara oansvarsfullt skapas. Seminariet kommer att ta upp exempel från studien och diskutera vilka lärdomar som finns för företag när det gäller hållbarhetskommunikation.

Key takeaways

  • Förstå mediers roll i skapandet av ett ”oansvarigt företag”
  • Lärdomar från företag som fått mycket negativ medieuppmärksamhet
  • Förstå företagens, journalisternas och aktivisternas roller i hållbarhetskommunikationen
  • Inblick i den senaste forskningen kring relationen mellan företag och medier

 

När: Tisdag 8 september, kl 08.30-09.30
Var: Online via webbmötesverktyget Zoom (vi skickar en länk inför eventet)

 

Avbokning senast 24h innan till info@mis.se.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Nätverksträff 8 september

BOKA DIN PLATS >>