Content Marketing

Nätverket Content Marketing: Redaktionell planering, med Polisen

Marknadsföreningen Stockholm

Redaktionell planering med Polisen

– Målbilden är att jobba smartare och få maximalt genomslag för sitt innehåll – och den är möjlig att uppnå

Följ med Content Marketing-nätverket för ett unikt besök bakom kulisserna hos Polisen! Vi får ta del av ett superspännande case, som bl a bjuder på:

  • Så utvecklades Polisens redaktionella planering och tillhörande arbetssätt
  • Roligare samarbete och sparad tid
  • Målbild: Maximalt genomslag för all content

Utvecklingsarbetet var lite som foxtrot, två steg fram och ett tillbaka”, säger Charlotte Schröder, gruppchef för redaktionen på Nationell kommunikation vid Polismyndigheten.

För två år sedan startade resan mot ett nytt redaktionellt arbetssätt på enheten Nationell kommunikation på Polismyndigheten. Tack vare ett enkelt redaktionellt system, inställningen att det går att förändra ett litet steg i taget, engagerade medarbetare, syns nu effekterna: bättre genomslag för innehållet, roligare samarbete och sparad tid.

Att arbeta med kommunikation på en av Sveriges största myndigheter kräver eftertänksamhet och ödmjukhet. Polismyndigheten som organisation, men även dess 34 000 medarbetare, har alltid ögonen på sig. Polisen syns i media så gott som varje dag året runt. Medborgare och opinionsbildare har starka åsikter om polisen, både positiva och negativa. Det gör att allt som Polismyndigheten kommunicerar granskas noggrant och reaktionerna är en blandning av ifrågasättande och stöd, hat och kärlek, kritik och beröm.

Charlotte Schröder leder gruppen ”redaktionen” på Nationell kommunikation/Kommunikationsavdelningen på Polismyndigheten som ansvarar för det nationella – interna och externa – nyhetsmaterialet på polisen.se och polisens intranät, och innehållet i medarbetartidningen Svensk polis och i myndighetens nationella konton i Facebook och på Instagram. För två år sedan startade arbetet med redaktionell planering, där gruppen tillsammans tog fram olika innehållskategorier som mappar direkt mot myndighetens verksamhetsmål. Målsättningen är att få ut maximal effekt av det innehåll som tas fram; i så många kanaler som möjligt. Men också att själva arbetet ska bli effektivare och roligare.

”Vad är tricket? Det handlar inte om att ha en superavancerad modell för planeringen eller att man behöver köpa in det senaste digitala planeringsverktyget. Så mycket kan jag säga”.

Välkommen till oss på Marknadsföreningen den 28 oktober och hör Charlotte Schröder berätta mer om tricken i sammanhanget. Hon kommer dela med sig av sina erfarenheter av hur det var att utveckla redaktionell planering och tillhörande arbetssätt. Och inte minst vill hon peppa oss. Målbilden att jobba smartare och få maximalt genomslag för sitt innehåll är möjlig att uppnå.

Boiler plate nätverksträff

En träff med en av nätverksgrupperna skiljer sig något från ett av våra Seminarier, Webbinarier eller andra event:

  • Deltagare uppmuntras till erfarenhetsutbyte – i mindre grupper lär vi av andra deltagare och diskuterar egna utmaningar i rollen
  • Man behöver inte välja en grupp eller ”gå med” i en nätverksgrupp – alla medlemmar är välkomna till nätverkens träffar (med enda undantag ”MiS Marknadscheferna, som endast är för dig med marknadsansvar)
  • För det mesta spelar vi inte in en nätverksträff, även om den sker online – och de diskussioner som sker mellan deltagare görs heller inte tillgängligt för någon som inte var med på träffen

När: Fredag 28 oktober, kl 10.30 – 12.00
Var: FEI, Företagsekonomiska Institutet, Kammakargatan 10

Nätverksträff 28 oktober, kl 10.30-12.00

BOKA DIN PLATS >>

Avbokning senast 24h innan till info@mis.se. 

Villkor och avbokningsregler
Så behandlar vi dina personuppgifter

Inte medlem

Talare

Charlotte Schröder är chef för gruppen ”redaktionen” på Nationell kommunikation på Polismyndigheten. Efter 20 år som journalist, de flesta av dem inom området medicin och forskning, ”klev hon över staketet” 2010 och började arbeta inom kommunikationens område. Innan Charlotte började på polisen var hon chef för internkommunikationen på Sveriges Radio.