Årsmöte

Kallelse till årsmöte 2024

Marknadsföreningen Sverige

Stockholm 2024-04-24

Kallelse till föreningens årsmöte: MARKNADSFÖRENINGEN STOCKHOLM

Välkommen till föreningens årsmöte 2024. Du anmäler dig direkt till Marie Sommar, och kan delta på plats hos oss, eller online via Zoom. 

När: Onsdag 8 maj, kl.9.00-9.30
Var: Marknadsföreningen Stockholm, (United Spaces), Waterfront building, Klarabergsviadukten 63,  alt. online via Zoom
Anmälan: Sker direkt till Marie Sommar; marie@mis.se

Varmt välkommen!

AGENDA

  1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
  2. Val av justeringsmän
  3. Fråga om mötets behöriga utlysande
  4. Fastställande av dagordning
  5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår samt revisionsberättelsen
  6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Beslut om årsavgifter för medlemskap
  8. Beslut om stadgeändring
  9. Information om namnändring
  10. Årsmötet avslutas

Underlag §7 
Styrelsen föreslår till årsstämman att följande årsavgifter för medlemskap ska införas fr om juni 2024. Samtliga årsavgifter är angivna exkl. moms om inte annat anges.

Stockholmsmedlemskap
Individuellt: 4500 kr (Varav 4300 är serviceavgift, 200 kr medlemsavgift).

Företagsmedlemskap, med antal namngivna personer som tar del av utbudet
S (upp till 5): 18 000 kr (varav 17 200 serviceavgift, 800 kr medlemsavgift)
M (upp till 15): 34 500 kr (varav 33 000 är serviceavgift, 1500 medlemsavgift)
L (upp till 25):   48 000 kr (varav 46 000 är serviceavgift, 2000 medlemsavgift)
XL Upp till 35): 58 000 kr (varav 55 500 är serviceavgift, 2500 medlemsavgift)
XXL (upp till 50): 75 000 kr (varav 72 000 är serviceavgift, 3000 medlemsavgift)
Medlemskap för fler erbjuds på offert.

Onlinemedlemskap: 1500 kr per namngiven person.
Studentmedlemskap:  490 kr (inkl. moms) för studietiden

Underlag §8

Styrelsen har sett ett behov att förtydliga stadgarna att våra föreningsmöten kan genomföras digitalt och/eller på plats, beroende på vad som anses lämpligt.

§8 – FÖRENINGSMÖTEN
Föreningsmöten är av tre olika slag, enligt följande moment, och kan genomföras på fysisk plats eller digitalt.