Digitala mötet

Frukostwebbinarium: Så skapar du engagemang vid det digitala mötet

Marknadsföreningen Stockholm

Så skapar du engagemang vid det digitala mötet

Vi har väl alla blivit vana vid det digitala mötet under det senaste året. Men hur gör man för att skapa engagemang i det digitala rummet? Och för att komplicera det ytterligare –  nu när vi står inför att snart (förhoppningsvis) öppna upp för hybrida möten; hur får man det att fungera med publik både digitalt och fysiskt samtidigt?

Vad vi säger är viktigt, HUR kan avgöra genomslaget!
Men vad är det egentligen som påverkar hur vi tar in budskap? Varför triggas och attraheras vi till lyssning och interaktion av vissa men mindre av andra? Hur gör man som mötesledare eller presentatör/talare för att på riktigt engagera och åstadkomma maximal mental närvaro?

Det här är frågor som alltid är viktiga och som blivit än mer relevanta när vi talar om det digitala mötet, den digitala presentationen och inte minst hybridmöten som kommer att ta stor plats i det framtida arbetslivet. En sak kan vi vara klara över: det handlar om oerhört mycket mer än innehållet i sig.

För det filter som finns när vi kommunicerar digitalt, som ska trängas igenom, kräver för hållbara presentationer och möten i längden att vi förstärker den muntliga kommunikationen liksom allt som hör därtill, det vill säga hur vi retoriskt och pedagogiskt förhåller oss till det vi talar om. Den som har insikter beträffande vad som verkligen påverkar kommer att ha stor nytta av dessa kunskaper även vad gäller fysiska möten/presentationer och inte minst vad gäller hybridmöten och hybridpresentationer.

I detta frukostwebbinarium synliggör Per Furumo, i samspel med deltagarna, vad det handlar om och utifrån detta introduceras en tydlig, enkel och funktionell metod både vad gäller mötesetikett och pedagogiska/retoriska verktyg.

När: Onsdag 19 maj, kl 09.00 – 10.00
Var: Online, via Zoom

Webbinarium, 19 maj, kl 09:00-10:00

BOKA DIN PLATS >>

Avbokning sker senast 24h innan till info@mis.se.
Så behandlar vi dina personuppgifter

Inte medlem

Talare

Per Furumo, konsult i talarträning/retorik/presentationsteknik. Som röstspecialist sticker Per ut bland Sveriges retorikkonsulter. Bland kunderna finns en mängd av våra stora företag och organisationer, Regeringskansliet, EU-kommissionen, FN, offentliga personer inom näringslivet och många andra.