Föreningsmöte

Extra föreningsmöte

Marknadsföreningen Stockholm

Stockholm 2021-01-19

Kallelse till extra föreningsmöte

Välkommen till extra föreningsmöte 28 januari 2021, online, där vi beslutar om årsavgifterna för att vara medlem i föreningen.

När: Torsdag 28 januari, kl 9-9.30
Var: Online, via Zoom (länk skickas innan mötet)
Anmälan: Direkt till Marie Sommar: marie@mis.se

Varmt välkommen!

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande
 3. Val av protokollförare
 4. Val av justeringsmän
 5. Beslut om det extra föreningsmötet är behörigt utlyst
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Årsavgifterna för 2021 föreslås av föreningens styrelsens till:
  1. Årsavgift individuellt medlemskap: 3 490kr ex. moms.
   Avgiften består av: Medlemsavgift 200 kr, serviceavgift 3 290 kr (OBS avdragsgill!) + moms
  2. Årsavgift företagsmedlemskap Small: (upp till 5 personer): 13 960 kr ex moms.
   Avgiften består av: Medlemsavgift 800 kr och serviceavgift (OBS avdragsgill!) 13 160 kr + moms
  3. Årsavgift företagsmedlemskap Medium (upp till 15 personer): 26 500 kr ex moms.
   Avgiften består av: Medlemsavgift 1600 och serviceavgift (OBS avdragsgill!) 24 900 kr + moms
  4. Årsavgift företagsmedlemskap Large (upp till 25 personer): 38 500 kr ex moms.
   Avgiften består av: Medlemsavgift 2000 och serviceavgift (OBS avdragsgill!) 36 500 kr + moms
  5. Årsavgift företagsmedlemskap XL (upp till 35 personer):48 500 kr ex moms.
   Avgiften består av: Medlemsavgift 2500 och serviceavgift (OBS avdragsgill!) 46 000 kr + moms
  6. Årsavgift företagsmedlemskap XXL (upp till 50 personer):58 500 kr ex moms.
   Avgiften består av: Medlemsavgift 3000 och serviceavgift (OBS avdragsgill!) 55 500 kr + moms
  7. Vid önskemål om att teckna medlemskap för fler än 50 personer ges offert.
 8. Mötet avslutats