Hållbarhet

Storytelling + hållbarhet – så engagerar ni med era budskap

Marknadsföreningen Stockholm

Storytelling + hållbarhet – så engagerar ni med era budskap

Att skapa och sprida berättelser är för oss människor viktigt för att få fram relevanta budskap och interagera med varandra. Med storytelling påverkar vi vår målgrupp med en känsla, ett tillstånd eller ett sätt att agera – något som är viktigt i kopplingen till ett företags hållbarhetsarbete.

Kursbeskrivning

Två ledord i arbetet med storytelling är autenticitet och transparens, något som knyter väl an till arbetet med hållbarhet som behöver vara äkta, sant och relevant. Under denna utbildning får du lära dig metoder och verktyg för att arbeta med storytelling och applicera det på ert hållbarhetsarbete. Vi genomför övningar för att simulera hur storytelling kan påverka er målgrupp och avslutningsvis planerar du för hur du ska sätta igång med kommunikationen. Under kursen så får du verktyg och modeller som du sedan kan arbeta vidare med efter kursen.

Kursen riktar sig till

Näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer och funktioner som ansvarar för eller arbetar med hållbarhetskommunikation. Du kan till exempel vara kommunikatör, marknadsförare, projektledare eller chef. Du kan med fördel gå denna kurs tillsammans med en kollega, då det är gynnsamt att fler på företaget är involverat i hållbarhetsarbetet.

Ur kursinnehållet

  • Storytelling som en del av er hållbarhetskommunikation – de viktigaste kopplingarna
    och ingredienserna som till exempel de globala målen och era värderingar
  • Målgrupper & hållbarhet; olika beteenden, värderingar och drivkrafter
  • Genomgång av storytelling-modellen; syfte, ingredienser, vinkel och dramaturgi
  • Exempel på storytelling inom hållbarhetskommunikation
  • Övningar och praktisering av storytelling-modellen
  • Plan och tillvägagångssätt för att komma igång

Vad säger tidigare kursdeltagare?

Testimonial

"Maria gjorde ett väldigt positivt intryck. Det är substans bakom hennes påståenden och hon engagerade sig dessutom i allas individuella fall och utmaningar."

Kursdeltagare, Storytelling + hållbarhet, november 2023
Testimonial

"Kursen var väldigt intressant. Relevant innehåll och presenterad på ett engagerande sätt!"

Kursdeltagare, Storytelling + hållbarhet, nov 2023

Är du intresserad av att gå kursen? Hör gärna av dig till oss på info@mis.se

Info

När: Nästa tillfälle planeras nu
Var: Centralt i Stockholm

Kursavgift
Medlem* 4 550 kr ex moms
Icke medlem 6 550 kr ex moms

*Avser medlemskap i Marknadsföreningen Stockholm.
Kursen genomförs i mindre grupper för att ge maximalt värde för varje deltagare. (Max 12 personer).

Inte medlem_kurs

Villkor och bokning

Anmälan är bindande. Vid förhinder för anmäld deltagare kan någon annan person från beställande företag utnyttja platsen. 

Villkor och avbokningsregler
Så behandlar vi dina personuppgifter

Om kursledaren

Maria Westman är entreprenör och grundare av egna bolaget C by West där hon jobbar som strategisk rådgivare för företag och organisationer med fokus på affär, organisation, kommunikation och hållbarhet. Hon har en mångårig erfarenhet som ledare inom byråbranschen och har utvecklat koncept och kommunikation för företag i olika branscher som till exempel; industri, telecom, IT, tjänstesektorn, finans, media, fordon, transport, utbildning, handel, hälsa, ideella föreningar och offentlig sektor. Med sin breda erfarenhet är Maria en väl anlitad föreläsare och utbildare. Maria har under flera år arbetat med content marketing och storytelling har alltid funnits med som ett återkommande moment för att skapa genomslag i kommunikationen.
www.cbywest.se