Marknadsplan

Marketing Levels: Världens bästa marknadsplan

Marknadsföreningen Stockholm

Världens bästa marknadsplan

– En crash course om hur man får ut det mesta av marknadsföring och försäljning

Online & on demand

Denna kurs genomförs on demand och helt online, så att du har möjlighet att genomföra den i egen takt. Kursen består av 10 filmer som går igenom olika avsnitt som är av största vikt i en marknadsplan.

Kursbeskrivning

Är du en person som är nyfiken på att få ett bredare perspektiv på din roll samt hur den passar in i världen av marknadsföring och försäljning? I denna kurs går vi in på den moderna marknadsplanen samt hur du ska resonera kring många av de viktigaste frågorna kring företags tillväxt och framgång.

Kursen riktar sig till

Kursen är för dig som är nyfiken på att förstå helheten inom marknadsföring och försäljning och som vill ta er marknadsplan till nya höjder.

Eller för hela ert team eller avdelning som söker extra kunskap och inspiration.

Intro till kursen

Målet med kursen

 • Översätta företagsmål och affärsstrategi till en marknadsstrategi
 • Ta ert företag från produkt- till lösnings- och värdefokus
 • Skapa en varumärkesstrategi som din ledning kommer att förstå och älska
 • Skapa synergier mellan arbetet och aktiviteterna i alla delar av er funnel
 • Prata ”ekonomiska” på en marknadsförares sätt
 • Balansera mellan kort- och långsiktiga investeringar

Info

När: ON DEMAND (när du vill!)
Var: ONLINE (var du vill!)

Kursavgift MEDLEM
Licens för en person – 2 450 kr exkl moms
Licens för ett team– 6 900 kr exkl moms
Licens för hela avdelningen – 12 900 kr exkl moms

Kursavgift ICKE-MEDLEM
Licens för en person – 2 900 kr exkl moms
Licens för ett team – 7 900 kr exkl moms
Licens för hela avdelningen – 14 900 kr exkl moms

Inte medlem_kurs

Licens för 1 person – Växla upp din kunskap

 • Högkvalitativt och pedagogiskt filmmaterial
 • 10 videor om den moderna marknadsplanen
 • All kunskap är baserad på forskning
 • Tillgång till kursen i 90 dagar efter påbörjad kurs
 • Du får även Erik Modigs bok ”Bang for the Buck”

Licens för ett team – Ta teamet till nya höjder

+ Övningsmaterial för hela gruppen att jobba med tillsammans
+ 5 exemplar av Erik Modigs bok ”Bang for the Buck” ingår

Licens för hela avdelningen – Lyft hela avdelningen

+ Övningsmaterial för hela gruppen att jobba med tillsammans
+ Intro-webinar med Erik Modig på 30 minuter
+ 10 exemplar av Erik Modigs bok ”Bang for the Buck” ingår. Fler kan köpas till förmånligt pris.

Kursinnehåll

Tio teman som tar dig igenom hela marknadsplanen!

Kursen består av 10 filmer som går igenom olika avsnitt som är av största vikt i en marknadsplan.

Här går vi igenom anledningen varför vi har en marknadsplan, hur den ska användas samt en övergripande struktur för hur marknadsföring och försäljning fungerar och bidrar till tillväxt.

För att kunna sätta en riktning i marknadsplanen så måste vi på ett korrekt sätt veta var vi är och var vi vill komma. Vi går igenom vilka KPIer som är av störst vikt. Genom att kombinera finansiella, beteende-, och mentala variabler kan vi få en rättvisande bild.

Marknadsföring och försäljning handlar i grunden om att förstå människor. Här går vi igenom hur vi kan förstå hur olika människor påverkas samt vad vi måste veta för att kunna gå vidare till strategi och taktik.

Här går vi igenom vilka omkringliggande faktorer som påverkar förutsättningarna för de beslut som vi måste fatta i vår marknadsplan.

Nu går vi igenom de olika begrepp som används inom strategi och förtydligar hur vi använder dem samt vad som utgår en bra eller dålig strategi.

Vi går igenom grunden i allt värdeskapande – vår strategi kring vilka produkter vi producerar och vem som köper. Vi tittar på vad som måste finnas på plats i marknadsplanen och vilka anpassningar en marknadsförare måste göra gentemot ledning och affärsutveckling.

En marknadsplan måste omvandla ett företags produktfokus till lösning- och värdefokus. Här går vi igenom de viktigaste beståndsdelarna och varför vi alltid måste se till att vårt värdeerbjudande är av högsta kvalitet.

Nyckeln till att knyta ihop marknad och sälj är en väldefinierad varumärkesstrategi som möjliggör för effektivare försäljning. Vi går igenom vanliga fallgropar och vad som särskiljer bra från dåliga varumärkesstrategier.

För att lyckas med taktiska aktiviteter så är målsättningen a och o. Rätt ställd målsättning leder oss inte bara i rätt riktning utan den höjer prestationen och möjliggör utvärdering och lärande. Här går vi igenom vikten av mål och hur man ska balansera mellan hårda och mjuka KPIer.

En allt viktigare fråga för marknadsplanen. Hur mycket ska vi satsa och hur mycket ska fördelas på kort- och långsiktiga aktiviteter. Vi går igenom forskning, metoder och hur ni ska resonera.

Om kursledaren

Erik Modig har över tio år erfarenhet från Handelshögskolan i Stockholm och gedigen erfarenhet från att undervisa och leda bolag inom marknadsföring. Han anses av många vara en av Sveriges främsta forskare och experter på kommunikation och marknadsföring.

”I den här kursen har jag komprimerat ramverk, modeller och arbetssätt som jag mött på under mina år som forskare samt som bollplank och inspiratör för bolag. Senaste åren har jag tillbringat med att forska och tänka kring vad varje ambitiös marknadsförare måste ha förståelse för samt hur man presenterar det i den moderna marknadsplanen.”

Erik Modig, kursledare

Erik Modig

Om Marketing Levels

Kurserna är från grunden gjorda för att hållas digitalt och för att kunskapen enkelt ska kunna appliceras i organisationen. Varje modul behandlar en specifik praktisk fråga och hur den kan lösas. Varje kurs förklarar tydligt hur materialet relaterar till marknadsföringen som helhet. Allt material är framtaget utifrån en praktikers perspektiv och baserat på den senaste forskningen.

Praktiskt

Så här genomförs kursen i praktiken

När du har anmält dig kommer du att få ett email med inloggningsuppgifter. Du får tillgång till kursen, så snabbt som möjligt, men senast inom 2 arbetsdagar från registrering. Kursen kommer sedan att finnas tillgänglig via vår partner Marketing Levels och via appen Kajabi. När du sedan loggar in på Marketing Levels så finns dina köpta kurser under menyn Mina kurser.

Du har tillgång till filmerna i 90 dagar från att du först loggar in på plattformen.

Villkor och bokning

Anmälan är bindande.
Kursvillkor >>