Bildjuridik

Bildjuridik – Bilder, video och GDPR

Marknadsföreningen Sverige

Bilder, video och GDPR – bildjuridik med MarLaw

Vår juridiska partner MarLaw ger dig full koll på vad som gäller för användning av bilder och video. Kursen består av två fristående delmoment, och du kan välja att boka in båda under en heldag, eller endera modul enskilt. Observera dock att delkurs 2 förutsätter att du har mycket goda kunskaper i upphovsrätt eller har gått igenom delkurs 1.

Kursbeskrivning

Bilder och video sprids rekordsnabbt via en rad olika kanaler, inte minst i sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur materialet får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Vad gäller enligt GDPR? Med generativ AI:s snabba utveckling – vad gäller och vilka avväganden behöver man göra?

Den mycket uppskattade utbildningen Bildjuridik är uppdelad på två avsnitt som antingen kan följas var för sig eller som en samlad kurs. Delkurserna ger tillsammans en övergripande och uppdaterad genomgång av vad som gäller vid alla former av bildhantering.

När det gäller AI och bilder finns fler aspekter att tänka på; vad innebär det att ladda upp eget material i AI-databaser? Vad ger man för rättigheter till databasen och finns det risker ur ett GDPR-perspektiv om materialet innehåller bilder på människor? Det och mycket mer kommer vi att gå igenom under kursen.

Kursinnehåll

Del 1 är inriktad på grundläggande bildjuridik och omfattar 3 timmar.

Ur programmet i del 1:

 • Upphovsrätt och bilder – grundläggande upphovsrätt med inriktning på bild och film.
 • Bilder och video som tas av anställda inom organisationen. Vem äger bilder/video, hur får de användas?
 • Upphovsrätt till innehållet i bilden. En känd tavla syns i bakgrunden; vad gäller?
 • Bilder på offentlig konst – vad gäller?
 • Vad får/ska lagras i arkivet? En digital bild/video som köpts för en enstaka publicering – ska den raderas efter publiceringen?
 • Får man filma olyckor? Vad gäller enligt lagen om olaga integritetsintrång?
 • Bildvävning på nätet och i sociala medier samt genomgång av länkning.
 • Avtalsfrågor – vad är det vi köper och hur regleras användning och ersättning?
 • AI-genererade bilder – hur kan vi använda bilder som skapats via en AI-databas? Vilka risker och möjligheter innebär AI?
 • Bilder som köps från bilddatabaser på nätet eller Creative commons – hur säkras användningen?

Del 2 fokuserar på GDPR och omfattar 3 timmar.

Ur programmet i del 2:

 • Bildanvändning och GDPR – vilka rutiner krävs? När ska samtycke användas och fungerar modellavtal?
 • Hur ska du tänka när du fotograferar och filmar inom organisationen? Vad säger till exempel GDPR om att filma föreläsningar där anställda förekommer?
 • Vad gäller för fotografering av barn i skolan? Vad har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för inställning?
 • Hur ska du tänka när du vill använda bilder på barn?
 • Vad gäller för bildanvändning i sociala medier och när gäller GDPR?
 • GDPR och ansiktsigenkänning – är det framtidens teknik?
 • Schrems II och det nya ramverket Data Privacy Framework. Vad innebär det nya avtalet mellan EU-kommissionen och USA när det gäller hanteringen av bilder i sociala medier?
 • Kort om kameraövervakningslagen – vad gäller praktiskt?

❗️ OBS Delkurs 2 förutsätter att du har mycket goda kunskaper i upphovsrätt eller har gått igenom delkurs 1.

Kursen riktar sig främst till

Utbildningen vänder sig till alla inom företag, organisationer, föreningar eller myndigheter, kommuner, landsting, museer och som har ansvar för eller arbetar med bilder i tryck, i sociala medier, på webben (t ex content marketing) samt med bild- och videoarkiv eller dataskyddsombud.

Är du intresserad av att gå kursen? Hör gärna av dig till oss på info@mis.se

Info

När: Nästa tillfälle planeras nu
Var: Advokatfirman MarLaw, Nybrogatan 11, våning 5

*Del 1 – 09:00-12:00
Del 2 – 13:00-16:00

Kursavgift:
Medlem i Marknadsföreningen Stockholm: 3 900 kr ex moms per modul
Ej medlem: 5 450 kr ex moms per modul

Mängdrabatt: 10% rabatt om man väljer att gå båda modulerna

Kursen genomförs i mindre grupper för att ge maximalt värde för varje deltagare. (Max 15 personer).

INTE MEDLEM

Villkor och bokning

Anmälan är bindande. Vid förhinder för anmäld deltagare kan någon annan person från beställande företag utnyttja platsen. 

Villkor och avbokningsregler
Så behandlar vi dina personuppgifter

Om kursledaren

Cecilia Torelm Tornberg, Advokat/Partner Advokatfirman MarLaw

Cecilia är specialiserad på marknads- och immaterialrätt, avtalsrätt samt GDPR. Cecilia är partner på Advokatfirman MarLaw och har arbetat i över 15 år med rådgivning till näringsidkare gällande bl.a. reklamjuridik, dataskydd, upphovs- och varumärkesrätt. Hon är även verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ.