Om studentmedlemskap

En studentmedlem kan ta del av föreningens gedigna utbud med vissa begränsningar (ett visst antal platser på seminarier viks åt studenter).

Kriterier för att erhålla medlemskapet; du ska kunna uppvisa intyg om att du studerar till minst 75% på universitetsnivå eller yrkeshögskola med inriktning på föreningens intresseområden.

Avgift student: 490 SEK inkl. moms, varav medlemsavgift 40 SEK och serviceavgift 450 SEK. Avgiften avser hela studietiden. Serviceavgiften är avdragsgill.

  • Dela :