Personuppgiftshantering för nomineringar och underlag till utmärkelserna Årets Marknadschef, Årets Varumärkesresa, Årets Disruptör och Årets Framtidslöfte

Varje år utser Marknadsföreningen Stockholm Sveriges vassaste marknadsförare och varumärken i tävlingen Årets Marknadschef. I början av året öppnas möjligheten för alla att nominera till de fyra olika utmärkelserna (Årets Marknadschef, Årets Varumärkesresa, Årets Disruptör och Årets Framtidslöfte).

Rättslig grund för lagring av personuppgifter till ”Årets Marknadschef”

All insamling och lagring av personuppgifter i samband med ”Årets Marknadschef” grundar sig på berättigad intresseavvägning där Marknadsföreningen bedömer att vi har ett berättigat intresse av att administrera och marknadsföra Årets Marknadschef.

Vilka uppgifter som samlas in och hur länge de sparas

Vi samlar in personuppgifter via nomineringsformuläret på mis.se/arets-marknadschef/; där vi tar emot namn, företag och kontaktuppgifter till de som nominerats, den som nominerar samt en kortare motivering till nomineringen. Dessa uppgifter lagras under en rimlig tid för att hinna kunna ta kontakt (men aldrig längre än 6 månader).

Marknadsföreningen Stockholm informerar så snart som möjligt de nominerade, vilka bjuds in till att vara med att tävla om de ärofyllda guldsplasharna. Får vi inte kontakt inom ramen för tävlingens tidsfrister eller negativ respons raderas uppgifterna hos oss.

För att vara med i tävlingen skickar den nominerade (individ eller representant för företag) ett underlag till Marknadsföreningen Stockholm, baserat på tävlingens kriterier och kompletterande frågor. Genom att skicka lagras och behandlas materialet av Marknadsföreningen Stockholm i juryarbetet fram till dess att tävlingen är avslutad, och för en period av 6 månader därefter.

Underlaget kommer bedömas av en namnkunnig jury, som arbetar under Marknadsföreningen Stockholms personuppgiftsansvar. Vilka som ingår i årets jury presenteras på mis.se/arets-marknadschef/.

Vidare lagras och behandlas dina kontaktuppgifter (namn, företag, titel, telefonnummer och e-post) så länge vi har behov för det i samband med tävlingen. Det gäller exempelvis statusuppdateringar kring tävlingsprocessen och inbjudan till prisutdelningarna samt andra Marknadsföreningen Stockholm arrangemang under en period av 24 månader från inskickat datum. Du kan när som helst höra av dig till oss och avsäga dig vidare information, via opt-out i utskick eller att kontakta oss på info@mis.se.

Dina rättigheter som registrerad

Du har självklart rätt att kostnadsfritt höra av dig med frågor och önskemål gällande dina personuppgifter. Du har rätt att begära:

  • Tillgång till dina personuppgifter i form av ett registerutdrag
  • Rättelse av dina personuppgifter om du anser att korrigering behövs
  • Radering av dina personuppgifter om du anser att behandlingen inte är nödvändig eller att den av annan anledning ska upphöra
  • Begränsning av personuppgiftsbehandlingen, d.v.s. att behandlingen delvis upphör – Invända mot behandling – Begära dataportabilitet

Hör av dig till info@mis.se vid frågor eller begäran enligt ovan.

Överföringar till tredje land

Marknadsföreningen Stockholm eftersträvar att alla personuppgifter behandlas inom EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Marknadsföreningen Stockholm att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Automatiserade beslut inbegripet profilering

Marknadsföreningen tillämpar inte någon form av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

Klagomål

Vi hoppas kunna hjälpa dig med frågor och önskemål enligt ovan. Är du inte nöjd med behandlingen av dina personuppgifter har du dessutom rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY.se, Telefon: 08-657 61 00, E-post imy@imy.se)

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

För de personuppgifter du lämnar i kontakt med oss och som i övrigt behandlas enligt ovan och i verksamhet, är Marknadsföreningen Stockholm personuppgiftsansvarig.

E-post: info@mis.se
Marknadsföreningen Stockholm, ATT Medlemsansvarig
Klarabergsviadukten 63, Box 190, 101 23 Stockholm

Här kan du läsa mer om Marknadsföreningen Stockholms riktlinjer för personuppgifter och integritet: https://mis.se/personuppgiftspolicy/

  • Dela :