Ett Online-medlemskap är individuellt. Är ni fler i företaget som vill teckna medlemskap, kontakta elina@mis.se

Medlemskap tecknas för minst 12 månader åt gången. Du/Ni väljer själv starttidpunkt och vi har ingen bindningstid. Betald medlemskapsfaktura eller fortsatt utnyttjande av föreningens utbud betraktas som förnyelse av medlemskap. Betald faktura återbetalas ej. Eventuellt uppsägning inför nytt år sker skriftligen till info@mis.se

Organisation & stadgar
Personuppgiftspolicy

Members Lounge


  • Dela :