Valmöte

Valmöte 2019

Marknadsföreningen Stockholm

Valmöte 2019

Marknadsföreningen Stockholm kallar till valmöte.

Vid valmötet med Marknadsföreningen Stockholm behandlas valnämndens förslag till styrelse, revisor och valnämnd för kommande mandatperiod.

Vid valmötet får endast ärenden enligt följande agenda förekomma.

Agenda valmöte
§1. Mötet inleds
§2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
§3. Val av två justeringsmän
§4. Fråga om mötets behöriga utlysande
§5. Val av styrelsens ordförande och ledamöter
§6. Val av ledamöter jämte suppleanter i valnämnden
§7. Val av två revisorer jämte suppleanter
§8. Mötet avslutas.

NÄR/VAR/HUR

Tid: Onsdag 16 oktober 08:20-08:30*
Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2
Anmälan: marie(@)mis.se

*Under sista delen av mingeltiden och kaffedrickandet vid vårt seminarium på Nobel Prize Museum den 16 oktober genomför vi föreningens Valmöte 2019. (Ca 8.20-8.30)

Senast 2 veckor innan eventet meddelar valberedningen sitt förslag till valbara poster.