Valmöte

Valmöte 2019

Marknadsföreningen Stockholm

Valmöte 2019

Marknadsföreningen Stockholm kallar till valmöte.

Vid valmötet med Marknadsföreningen Stockholm behandlas valnämndens förslag till styrelse, revisor och valnämnd för kommande mandatperiod.

Vid valmötet får endast ärenden enligt följande agenda förekomma.

Agenda valmöte
§1. Mötet inleds
§2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
§3. Val av två justeringsmän
§4. Fråga om mötets behöriga utlysande
§5. Val av styrelsens ordförande och ledamöter
§6. Val av ledamöter jämte suppleanter i valnämnden
§7. Val av två revisorer jämte suppleanter
§8. Mötet avslutas.

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Styrelsen

Ordförande till valmöte 2021
Jonas Dahlquist, Brindfors

Ledamöter till valmöte 2021
Maria Croon, Svensk Travsport
Kamran Alemdar, IP-only

Redan valda ledamöter till valmöte 2020
Alex Baker, Retail Tech X
Paula Fagerlund, Arbetsförmedlingen
Stefan Backlund, Kuorrokveik Adventure Capital
Charlotte Banning, Salesforce
Ted Bergström, Hemköp, Axfood
Marianne Wiström, Wiraya Solutions

Valnämnden

Val av ledamöter i valnämnden 2020
Fredrik Sellgren, Sellbranch (ordförande)
Marcus Sandell, Mercuri Urval
Maria Rosengren, Kantar Sifo

Revisorer

Val av revisorer till valmöte 2020
Extern revisor: Johan Svärdlöf, PwC
Intern revisor: Jurek Waldfogel, hedersmedlem

 

NÄR/VAR/HUR

Tid: Tisdag 29 oktober 08:30-09:00
Plats: Marknadsföreningen Stockholm (United Spaces), Klarabergsviadukten 63, Stockholm
Anmälan: marie(@)mis.se