Valmöte 2018

Marknadsföreningen Stockholm

Valmöte 2018

Marknadsföreningen Stockholm kallar till valmöte.

Vid valmötet med Marknadsföreningen Stockholm behandlas valnämndens förslag till styrelse, revisor och valnämnd för kommande mandatperiod.

Vid valmötet får endast ärenden enligt följande dagordning förekomma.

Dagordning

  • Val av ordförande att leda förhandlingarna
  • Val av två justeringsmän
  • Fråga om mötets behöriga utlysande
  • Val av styrelsens ordförande och ledamöter
  • Val av ledamöter jämte suppleanter i valnämnden
  • Val av två revisorer

NÄR/VAR/HUR

Tid: Måndag 29 oktober 2018, kl 16.30 – ca 17.00
Plats: Marknadsföreningen Stockholm, Klarabergsviadukten 63, (United Spaces)
Anmälan: marie(@)mis.se

VALNÄMNDENS FÖRSLAG 2018

Styrelsen

Ordförande till valmöte 2019
Maria Croon, Lokaltidningen Mitt i (Omval)

Redan valda ledamöter till valmöte 2019
Kassör: Mikael Lenneryd, Apoteket
Jonas Dahlquist, Brindfors
Kamran Alemdar, Klarna

Ordinarie ledamöter till valmöte 2020
Alex Baker, Vertiseit (Omval)
Paula Fagerlund, Arbetsförmedlingen (Omval)
Stefan Backlund, Trustly Group (Omval)
Charlotte Banning, Wiraya Solutions (omval)
Nyval: Ted Bergström, Hemköp, Axfood
Nyval: Marianne Wiström, Telia

Valnämnden

Val av ledamöter samt suppleanter i valnämnden 2019
Fredrik Sellgren, Sellbranch (nyval)
Marcus Sandell, Mercuri Urval (omval)
Maria Rosengren, Kantar Sifo (omval)

Revisorer

Val av revisorer till valmöte 2019
Extern revisor: Johan Svärdlöf, PwC (omval)
Intern revisor: Jurek Waldfogel, hedersmedlem (omval)