CSR

Online med nätverket CSR & hållbarhet: Utmaningar med hållbarhetskommunikation

Marknadsföreningen Stockholm

Utmaningar med hållbarhetskommunikation

Hållbarhetsarbete är inte primärt en fråga om kommunikation – nej, det handlar inte i första hand om att bygga ett starkt varumärke. Snarare handlar det om synen på den egna verksamheten och hur den påverkar och påverkas av intressenter och omvärldsfaktorer som omger organisationen. Använt på rätt sätt är dock kommunikation ett ovärderligt verktyg för att både ge utväxling på hållbarhetsarbetet och att skapa långsiktiga affärskritiska värden. Nyckeln för att lyckas är budskapets trovärdighet.

Hållbarhetsarbete handlar om att sätta människans behov i centrum av samhällsutvecklingen. Att skapa ekonomiska värden på ett sätt som samtidigt skapar värden för samhället. Hållbarhet är och måste vara ett nyckelord inom all samhällsutveckling. Det säger hållbarhetschef Per Löfgren som har arbetat med hållbarhetsfrågor i snart tjugo år och ser hur begreppet har lett till en ny syn i samhället på företags ansvar.

Målet är att skapa hållbara värden i alla våra samhällsuppdrag. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi långsiktiga lösningar för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.

  • Vilka kommunikativa utmaningar finns det med hållbarhet?
  • Hur skiljer sig hållbarhetskommunikation från annan kommunikation?
  • Vad bör man tänka på som marknadsförare och strategisk kommunikatör?

När: Måndag 23 november, kl 08.30-09.30
Var: Online, via Zoom (vi skickar en länk i god tid före start)

Nätverksträff 23 november

BOKA DIN PLATS >>

Avbokning senast 24h innan till info@mis.se.
Så behandlar vi dina personuppgifter

Om Tyréns

Vi är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen.