Hållbarhet

Nätverket CSR & hållbarhet: Vad händer när olika branscher plötsligt börjar samarbeta?

Marknadsföreningen Stockholm

Vad händer när olika branscher
plötsligt börjar samarbeta?

Vägen ut ur en kris kräver ett visst mått av empati, innovation, flexibilitet – och mod! Corona-pandemin har slagit särskilt hårt mot vissa branscher. Men den har också visat prov på hur företag har sträckt ut handen och inlett branschöverskridande samarbeten. Ett tydligt exempel på det är hotell och restauranger som har lånat ut sin personal till matbutiker för att säkra varuförsörjningen i samhället.

Det här handlar inte bara om vilja att ta ett socialt ansvar utan visar också förmågan att tänka lite större. Idag är det allt fler företag som går från de traditionella tankarna kring CSR till att genom CSV – Creating Shared Value – aktivt bidra till en bättre värld.

Ska vi klara att uppfylla de globala målen i Agenda 2030 i tid måste näringslivet öka takten. Det kräver svar på en rad frågor som:

  • Vad händer när hållbarhetsargumentet blivit en hygienfaktor i kommunikationen?
  • Hur kan företag öka sin konkurrenskraft och samtidigt skapa samhällsnytta?
  • Vilket oväntat sorts socialt mervärde kan just ditt företag bidra med?

En öppen diskussion och några korta övningar hjälper oss att ta nästa steg på hållbarhetsresan!

Boiler plate nätverksträff

En träff med en av nätverksgrupperna skiljer sig något från ett av våra Seminarier, Webbinarier eller andra event:

  • Deltagare uppmuntras till erfarenhetsutbyte – i mindre grupper lär vi av andra deltagare och diskuterar egna utmaningar i rollen
  • Man behöver inte välja en grupp eller ”gå med” i en nätverksgrupp – alla medlemmar är välkomna till nätverkens träffar (med enda undantag ”MiS Marknadscheferna, som endast är för dig med marknadsansvar)
  • För det mesta spelar vi inte in en nätverksträff, även om den sker online – och de diskussioner som sker mellan deltagare görs heller inte tillgängligt för någon som inte var med på träffen

När: Onsdag 19 januari, kl 08.30 – 09.30
Var: Online, via Zoom

Nätverksträff 19 januari, kl 08.30-09.30

BOKA DIN PLATS >>

Avbokning senast 24h innan till info@mis.se. 

Så behandlar vi dina personuppgifter

Inte medlem

Talare

Maria Lindberg Howard, Anja Callius och Siw Lövkvist från Green Onion.

Green Onion är en ekonomisk förening med en idéburen värdegrund och ett kooperativt arbetssätt. Medlemmarna är kommunikatörer och hållbarhetskonsulter som alla drivs av en övertygelse och en stark vilja att utifrån sina skilda yrkeskunskaper och branscherfarenheter gemensamt arbeta för en hållbar utveckling. Genom att undvika det gamla synsättet om konkurrens skapar det nya perspektiv och fler möjligheter.