SvD

Frukostseminarium: Traditionellt möter nytt i ett spännande samarbete inför valet

Marknadsföreningen Stockholm

SvD + Baaam; En ohelig allians med unga kvinnors viktigaste valfrågor i fokus

Traditionell media möter nytt när SvD och Baaam teamar upp inför valet med en gemensam valredaktion. Hur kan man samarbeta över gränserna och paketera en produkt tillsammans? Hur reagerar respektive målgrupp på samma innehåll?

I höstas startade Svenska Dagbladet, som bevakat politik sedan 1884, och Baaam, en ett år gammal plattform för unga kvinnor, ett spännande samarbete genom att bilda en gemensam valredaktion. Med gemensam agenda, att engagera unga kvinnor, har SvD och Baaam gjort ett antal nedslag utifrån målgruppens viktigaste valfrågor; bostadsfrågan, miljön och näst ut är frågan kring psykisk ohälsa som drabbar allt fler.

Kom och lyssna till SvD:s Hanna Österberg, ansvarig för SvD:s alla sociala kanaler, och Baaams digitala redaktör Nathalie Mark som kommer att berätta om samarbetet, dela med sig av tips och lärdomar samt hur de gjort för att nå den svårfångade målgruppen.

  • SeminariumHur startades samarbetet upp?
  • Vilka utmaningar har de stött på?
  • Och vilka resultat förväntas?

 

När: Fredag 24 augusti, 08.00-09.30*
Var: Aller Media, Humlegårdsgatan 6

 

*Enklare frukost serveras från 08:00, seminariet börjar 08:30.

Avbokning sker senast 24h innan till info@mis.se. Vid sen avbokning eller utebliven närvaro utgår no show-avgift 349 kr ex moms.
Villkor och avbokningsregler
Så behandlar vi dina personuppgifter

Seminarium, 24 augusti, kl 08:00-09.30

BOKA DIN PLATS >>