Appelberg

Content Marketing: Så lyckas du med rörlig kommunikation

Marknadsföreningen Stockholm

Så lyckas du med rörlig kommunikation

Videokonsumtionen online växer explosionsartat. Möjligheterna att på ett effektivt sätt nå ut för att maximera budskapet och skapa en minnesvärd upplevelse kopplat till varumärket är oändliga.

Men för att lyckas behöver du sätta en tydlig strategi och vara medveten om vilka utmaningar som finns:

  • Hur matchar du rätt typ av film med rätt syfte och budskap?
  • Hur kan du jobba kostnadseffektivt med videoproduktion?
  • Hur använder du film för storytelling?
  • Vilka är krafterna som driver målgruppens beteende?

Vi tar också upp vinsten med att tidigt tänka på plattformar och distribution. Avslutningsvis pratar vi om uppföljning och hur du kan avgöra om den rörliga kommunikationen varit framgångsrik och nått de uppsatta målen.

 

När: Tisdag 18 juni, kl 16.00-18.00
Var: Appelberg, Birger Jarlsgatan 43, Stockholm

 

Avbokning senast 24h innan till info@mis.se. No show-avgift (349 kr ex moms) utgår vid sen avbokning eller utebliven närvaro.

Villkor och avbokningsregler
Så behandlar vi dina personuppgifter

Nätverksträff 18 juni, kl 16.00-18.00

BOKA DIN PLATS >>