Årsmöte 2020

Årsmöte 2020

Marknadsföreningen Stockholm

Stockholm 2020-04-07

Kallelse till föreningens årsmöte MARKNADSFÖRENINGEN STOCKHOLM

När: Fredag 24 april, kl 13-13.45
Var: United Spaces; Waterfront Building
Anmälan: Sker senast 22/4 till Marie Sommar; marie(at)mis.se

Varmt välkommen!

AGENDA

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
2. Val av justeringsmän
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår samt revisionsberättelsen
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller som medlem senast 6 dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet
8. Beslut om medlems- och serviceavgifter 2020

Årsavgifterna föreslås enligt nedan:

Individuellt medlemskap: 3040 SEK (ex moms)
Avgiften består av: Medlemsavgift 150kr, serviceavgift 2890kr (avdragsgill)

Studentmedlemskap: 490 SEK inkl. moms (gäller för hela studietiden)

Företagsmedlemskap (antal personer som ska ta del av föreningens utbud):

Small (2-5 medlemmar): 12 160 SEK (ex moms)
Avgiften består av Medlemsavgift 600 kr, serviceavgift 11 560 kr (avdragsgill)

Medium (upp till 15 medlemmar): 24 500 SEK exkl. moms
Avgiften består av: 1200 Medlemsavgift, Serviceavgift: 23 300 kr (avdragsgill)

Large (upp till 25 medlemmar): 34 500 SEK (ex moms)
Avgiften består av: 1600 Medlemsavgift, Serviceavgift: 32 900 kr (avdragsgill)

XL (upp till 35 medlemmar) 44 500 SEK exkl. moms
Avgiften består av: 2000 Medlemsavgift, Serviceavgift: 42 500 kr (avdragsgill)

XXL (upp till 50 medlemmar): 54 500 SEK, exkl. moms
Avgiften består av: 2400 Medlemsavgift, Serviceavgift: 52 100 kr (avdragsgill)
Om fler än 50 medlemmar önskas inom ramen för ett företagsmedlemskap ges pris på offert.

9. Årsmötet avslutas