Årsmöte

Årsmöte 2019

Marknadsföreningen Stockholm

Stockholm 2019-04-15

Kallelse till föreningens årsmöte MARKNADSFÖRENINGEN STOCKHOLM

När: måndag 29 APRIL Kl.16-16.45
Var: United Spaces; Waterfront Building
Anmälan: Sker senast 28/4 per mail till Marie Sommar; marie@mis.se

Varmt välkommen!

AGENDA

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Val av justeringsmän
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår samt revisionsberättelsen
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller som medlem senast 6 dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet
 8. Beslut om införande av ny medlemsform och dess avgift – Studentmedlemskap*
 9. Beslut om medlems- och serviceavgifter 2019:
  Årsavgifterna föreslås vara oförändrade från föregående år. Dessa är:
  Individuellt medlemskap
  2790 SEK (ex moms)
  Avgiften består av: Medlemsavgift 100kr, serviceavgift 2690kr (avdragsgill)
  Företagsmedlemskap SMALL (tidigare gruppmedlemskap)
  2-5 medlemmar
  11 160 SEK (ex moms)
  Avgiften består av: Medlemsavgift 400kr, serviceavgift 10 760kr (avdragsgill)
  Företagsmedlemskap MEDIUM
  6-19 medlemmar
  21 500 SEK (ex moms)
  Avgiften består av: Medlemsavgift 800kr, serviceavgift 20 700kr (avdragsgill)
  Företagsmedlemskap LARGE
  20-35 medlemmar
  38 500 SEK (ex moms)
  Avgiften består av: Medlemsavgift 1400kr, serviceavgift 37 100kr (avdragsgill)
  Om fler än 35 medlemmar önskas inom ramen för ett företagsmedlemskap ges en offert för XL.
 10. Årsmötet avslutas

Om studentmedlemskap

För att knyta till oss fler som är i starten av sin yrkesverksamma karriär och skapa en ytterligare önskvärd dynamik i föreningen förslås att införa ett rabatterat medlemskap för studenter. En studentmedlem kan ta del av föreningens gedigna utbud med vissa begränsningar (Ett visst antal platser på seminarier viks åt studenter, beroende på platsåtgång. Nätverksträffar för yrkesverksamma, juridisk rådgivning och businessmingel kräver ordinarie medlemskap.). För exakt utbud vid varje givet tillfälle, hänvisas till Om medlemskap på mis.se.

Kriterier för att erhålla medlemskapet; ska kunna uppvisa intyg om att han/hon studerar till minst 75% på universitetsnivå eller yrkeshögskola med inriktning på föreningens intresseområden.

Avgift student 2019: 490 SEK inkl. moms* varav medlemsavgift 40 SEK och serviceavgift 450 SEK.

*Motsvarande 392 SEK ex. moms (varav medlemsavgift 32 kr och serviceavgift 360 kr). Avgiften avser hela studietiden. Serviceavgiften är avdragsgill.