Almedalen 2019

Almedalen 2019: Värderingsdriven kommunikation – hur speglar vi mångfald och gör skillnad på riktigt?

Marknadsföreningen Stockholm

Värderingsdriven kommunikation – hur speglar vi mångfald och gör skillnad på riktigt?

–Ett panelsamtal

Beskrivning av samhällsfrågan

Vad krävs för att gå från värdegrundsarbete och varumärkesstrategi till konkret handling?

Utökad information om evenemanget

Som marknadsförare och kommunikatörer lever vi i en verklighet med total transparens. Intern och extern kommunikation är tätt sammanflätade och att vara relevant är en av nycklarna. Vår nutida kommunikation och marknadsföring måste spegla vårt mångkulturella samhälle. Företag och organisationer måste våga ta ställning och visa att vi vill göra skillnad på riktigt.

Moderator: Marie Sommar, vd, Marknadsföreningen Stockholm och Maria Westman, C By West

Paneldeltagare:

Elcim Yilmaz, vd Superturken
John Mellkvist, Seniorkonsult & futurist, Mindmakers PR
Suzan Hourieh, Head of Diversity Management, Volvo Car Mobility (M) och vd, The Social Few

 

När: Tisdag 2 juli, kl 13:00-13:30
Var: Kronstallgränd 4, Visby, Gotland

 

Evenemangsinfo på Almedalens sajt: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58343

Marknadsföreningen Stockholm i Almedalen 2019:

Dag 1 – Måndag 1 juli: Hur skapas hållbara och effektiva marknads- och kommunikationsavdelningar i det digitala landskapet?
Dag 3: Onsdag 3 juli: Hur möter vi framtidens konsument, skapar minnesvärda kundupplevelser & främjar hållbar konsumtion?

Inför Almedalen 2019:

Referat från våra samarrangemang med Dagens Media från Almedalen 2018:

  1. Vad betyder digitaliseringen av samhället för marknadsföring & kommunikation?
  2. Hållbara företag och långsiktigt hållbar kommunikation – framgångsrecept eller ett nödvändigt ont?