Retorik

Workshop i retorik och presentationsteknik

Marknadsföreningen Stockholm

Fysiskt, digitalt eller hybrid

– Vad vi säger är viktigt, HUR kan avgöra genomslaget!

Men vad är det då som gör att det är så mycket intressantare att lyssna till vissa än till andra?

En sak kan vi vara klara över: det handlar om oerhört mycket mer än innehållet. Modern kommunikationsforskning från Harvard och IMD visar detta påtagligt.

Den som har insikt och kunskap om de grundläggande mekanismer som ytterst påverkar mottagarens upplevelse när vi kommunicerar muntligt får ett försprång.

I interaktion med deltagarna synliggör Per Furumo vad det handlar om och utifrån detta introduceras deltagarna med ömsom humor och allvar till ett tydligt, enkelt och funktionellt verktyg, en ledstång.

På en marknad där skillnaden mellan de produkter som erbjuds ofta är försumbar för kunden är god muntlig kommunikation ett enastående konkurrensmedel.Trots modern teknik är rösten, i samspel med kroppen alltjämt vårt viktigaste verktyg.

Kursinnehåll

Välkommen till en utbildning där du bl a får följande:

  • Konkreta retoriska verktyg för vassare, intressantare, muntlig kommunikation för det fysiska såväl som det digitala sammanhanget.
  • Konkreta verktyg för att uppnå maximal MENTAL mötesnärvaro oberoende av innehåll, talarsituation eller mötesform.
  • Konkreta retoriska och pedagogiska verktyg rörande disposition och upplägg av innehåll, storytelling etc.
  • Konkreta pedagogiska och retoriska verktyg med syfte att säkra interaktion, involvering och delaktighet oberoende av forum.

Kursen riktar sig till

Den här kursen riktar sig till alla som talar inför grupper, mindre såväl som större. Det kan vara för dig som håller i presentationer, modererar eller är konferencier på internt och externa event, både digitalt, fysiska och hybridmöten. Du arbetar som projektledare, konsult eller chef och vill vässa din kommunikation för att förmedla ditt budskap på ett tydligt och intressant sätt.

Info

När: Torsdag 16 mars, kl 08.30-12.00
Var: Centralt i Stockholm (lokal meddelas i god tid före)

Kursavgift:
Medlem* 3950 kr ex moms
Icke medlem 5450 kr ex moms

*Avser medlemskap i Marknadsföreningen Stockholm.
Kursen genomförs i mindre grupper för att ge maximalt värde för varje deltagare. (Max 15 personer).

Inte medlem_kurs

Villkor och bokning

Anmälan är bindande. Vid förhinder för anmäld deltagare kan någon annan person från beställande företag utnyttja platsen. 

Villkor och avbokningsregler
Så behandlar vi dina personuppgifter

Kurs 16 mars, kl 08.30-12.00

BOKA DIN PLATS >>

Vad säger tidigare kursdeltagare?

Testimonial

"Bra med en liten grupp. Skönt att det inte blev långa diskussioner utan att vi fick verktyg för att slipa på förbättringar och tydlig input på vad man behöver tänka på."

Kursdeltagare, Workshop i retorik och presentationsteknik, 2022
Workshop i retorik och presentationsteknik
Testimonial

"Otroligt duktig och entusiasmerande kursledare"

Kursdeltagare, Workshop i retorik & presentationsteknik, 2022
Workshop i retorik och presentationsteknik
Testimonial

”Jag gillade den lilla gruppen och personliga känslan samt inga PP-bilder utan lite viktiga poänger och praktisk träning/ förevisande.”

Kursdeltagare, Workshop i retorik / presentationsteknik, 2022
Workshop i retorik och presentationsteknik
Testimonial

”En mycket professionell kurs där deltagarna på plats utvecklade sina prestationer.”

Kursdeltagare, Retorik och presentationsteknik, 2018
Retorik och presentationsteknik

Om kursledaren

Per Furumo, konsult i talarträning/retorik/presentationsteknik. Som röstspecialist sticker Per ut bland Sveriges retorikkonsulter. Bland kunderna finns många av våra stora företag liksom organisationer som Advokatsamfundet, Karolinska Institutet, Regeringskansliet, EU-kommissionen, FN, offentliga personer inom näringslivet och många andra.