Kurs

Kurs: Från varumärkesstrategi till effektiv kommunikation – Lär dig skriva bättre briefer!

Marknadsföreningen Stockholm

Denna kurs kan med fördel anpassas specifikt för ert företag. Intresseanmälan: info@mis.se

Med en genomtänkt varumärkesplattform som grund underlättar du för dig själv och andra att producera kommunikation som speglar företaget, stärker varumärket och är relevant för mottagaren. På den här kursen får du inblick i både vad en varumärkesplattform bör bestå av och effekten den kan ha på omgivningen. Spar pengar på att slippa uppfinna hjulet!

Kursbeskrivning

Strategi och kreativitet. De är oskiljaktiga och förutsättningar för varandra. En genomtänkt strategi som saknar en bra kreativ lösning, faller platt. Precis som en kreativ lösning som saknar en genomtänkt strategi, är pengar kastade i sjön. Men kommunikation som bygger på en god strategi och presenteras med hög idéhöjd skapar nyfikenhet, väcker intresse, bygger relationer och driver ”affären”.

Trots en väl genomarbetad varumärkesplattform kan det vara svårt att få reklambyrån och kommunikationskonsulten att hålla sig innanför ramarna. Och utan varumärkesplattform blir det förstås ännu mer besvärligt. Nyckeln till att gå från strategi till kreativ kommunikation är ofta en bra brief.

Ett gott strategiskt arbete skapar kreativ frihet. Du som uppdragsgivare känner dig tillfreds med grunden och kan låta kreativiteten få större utrymme. Denna trygghet skapar också mod. Ett gediget strategiskt arbete skapar förutsättningar för relevanta idéer. Med andra ord: ju stadigare grunden är, ju mer vi vet om förutsättningarna och problematiken, desto högre kan vi bygga och desto större kan idéerna bli.

Kursen riktar sig till

Den här kursen är till för dig som köper kommunikationstjänster från reklambyråer och konsulter eller är beställare till er egen inhouseavdelning. Kanske har du rollen som kommunikationschef, marknadschef eller informationschef och tycker det är svårt att få byrån att förstå vad du egentligen menar. Du saknar kanske en distinkt varumärkesplattform eller har svårt att göra den tillräckligt konkret för att den ska fungera som underlag för andra.

Målet med kursen

 • Att förstå och nyttja varumärkesplattformens betydelse som styrinstrument
 • Att inspirera och motivera till att hålla i det egna varumärket
 • Att skapa bättre samarbeten med reklambyråer och kommunikationskonsulter
 • Att skriva och leverera bättre briefer

Kursinnehåll

 • Varumärkesplattformens funktion, syfte och innehåll
 • Varumärket som styrande strategiskt instrument
 • Kommunikationsstrategiska grunder
 • Kommunikation vs organisation
 • Internkommunikation
 • Byrå- och konsultrelationer
 • Din och varumärkets roll i den egna organisationen

Villkor och bokning

Anmälan är bindande.

Villkor och avbokningsregler
Så behandlar vi dina personuppgifter