Varumärke

Förtroendebyggande varumärkeskommunikation

Marknadsföreningen Stockholm

Förtroendebyggande varumärkeskommunikation

– Hur du strategiskt, kreativt och praktiskt kan jobba med din varumärkeskommunikation

Ett starkt varumärke med tydlig idé, erbjudande och identitet blir allt viktigare i en kommunikationsintensiv vardag. Du har ofta bara några sekunder eller minuter på dig att fånga dina målgruppers uppmärksamhet och du behöver vara konsekvent för att skapa och behålla förtroendet för ditt varumärke.

Kursbeskrivning

Förtroendebyggande varumärkeskommunikation ger dig kunskap om hur du strategiskt, kreativt och praktiskt kan jobba med din varumärkeskommunikation.

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i tre delar.

 1. Den första – Vilka är vi?” – är kopplad till varumärket.
  Vilket är vårt why och existensberättigande?
  Vilken är vår känsla och vilka associationer vill vi att konsumenterna av vår idé ska göra?
  Hur positionerar vi oss på marknaden och gentemot konkurrenter? Vilka är våra målgrupper och vilken relation har vi till dem, och dem till oss?
  För att svara på dessa frågor är det bra att ha en genomarbetad varumärkesplattform till hands.
 2. Den andra frågan – Vart ska vi?” – syftar på verksamhetens mål. Vilka kommunikationsmål har vi? Hur är målen kopplade till marknadsmålen
  Hur ser relationen till affärsmålen ut? Hur lyder visionen, den som ska agera ledstjärna? Ska vi förstärka vår position eller behöver den förflyttas?
 3. Den tredje frågan – ”Hur tar vi oss dit?” – handlar om den kommunikationsstrategi som bör bygga på varumärkesplattformen. Den syftar på budskapen, både övergripande och stödjande, på kommunikationens tonalitet och kreativa utformning, på grundläggande idé och övergripande koncept. Och eftersom all kommunikation sker på mottagarens villkor är det viktigt att ta hänsyn till målgruppernas förutsättningar. Budskapen bör rätta sig efter ett tydligt visuellt och verbalt ramverk som underlättar för mottagarna att känna igen sig, vilket i sig bygger förtroende och långsiktiga relationer.

I den här utbildningen får du lära dig att se sammanhangen i arbetet med varumärket, marknadsföringen, kommunikationen och försäljningen. Föreläsningar varvas med exempel och praktiska övningar där du som deltagare får dela med dig av dina problem och utmaningar och lära av andras. Som en röd tråd genom utbildningen går innehållet och beståndsdelarna i en varumärkesplattform, en kommunikationsstrategi och ett konceptuellt ramverk.

Praktisk info

När: Tisdag 6 oktober, kl 09.00-16.00*
Var: Stockholm, lokal meddelas vid senare tillfälle

*Registrering & kaffe från 08.45. Kursen startar 09.00

INFO ANG. COVID-19: Vi planerar att genomföra kursen centralt eller citynära till Stockholm, i luftiga lokaler med möjlighet till avstånd. Vi följer utvecklingen och FHM:s rekommendationer noga samt anpassar lokal, möblering och upplägg efter rådande läge. Våra kurser genomförs alltid i mindre grupper.

Passar inte datumet? Det blir fler tillfällen! Meddela oss gärna önskemål på annat datum: info(at)mis.se

Kursavgift:
Medlem* 5995 kr ex moms
Icke medlem 8995 kr ex moms

*Avser medlemskap i Marknadsföreningen Stockholm. 

Kursen genomförs i mindre grupper för att ge maximalt värde för varje deltagare.

Kursen riktar sig till

Kursen riktar sig till dig som vill påbörja eller utveckla varumärkesarbetet och kommunikationen i din organisation.

Målet med kursen

Målet med kursen är att du ska få en förståelse för de viktigaste delarna i att skapa engagerande och konsekvent varumärkeskommunikation.

Om kursledarna

Utbildningen leds av Geta Kroon och Martin Nordlinder som arbetar som konsulter med fokus på varumärkes- och konceptutveckling. De är även lärare på Berghs School of Communication och kursansvariga på diplomutbildningarna Art & Copy och Strategisk kommunikation samt för Strategisk marknadsföring för yrkesverksamma.

Villkor och bokning

Anmälan är bindande.

Villkor och avbokningsregler
Så behandlar vi dina personuppgifter

Onlinekurs 6 oktober, kl 9-16

BOKA DIN PLATS >>