Content Marketing

ONLINE: Engagera och skapa effekt med content marketing

Marknadsföreningen Stockholm

Utmaningarna är många i vårt digitala kommunikationslandskap, konkurrensen är hård om att synas och få uppmärksamhet. Dessutom är mottagaren kritisk och kräsen med vilken information den tar del utav. Content marketing ger er nycklarna till att både vara relevant och att kunna föra dialog med er målgrupp. Arbetar man löpande med content marketing stärker man sin konkurrenskraft, inte bara i att nå fram utan också i att bygga förtroende och lojalitet.

Kursbeskrivning

Men vad är då relevans och hur kan vi finna vårt personliga tilltal och tonalitet? Och vilka kanaler ska vi satsa på för att nå vår målgrupp? Vad behöver vi för kompetenser för att jobba med content marketing? Och hur ska vi mäta och följa upp arbetet?

I denna utbildning får du svar på dessa frågor och därmed grepp på både den strategiska och taktiska delen av content marketing. I utbildningen får du ta del av metoden och tillvägagångssättet att koppla content marketing arbetet till era strategier samt de taktiska ramverk som behövs för att styra och planera det operativa arbetet.

Kursinnehåll

Strategisk inriktning och taktiska ramverk för Content marketing

  • Introduktion content marketing – vad är det?
  • Det nya kommunikationslandskapet och dess effekter
  • Contentstrategi – koppling till företagets varumärke, mål och strategier
  • Att föra dialog med vår målgrupp – skapa personas och samla insikter
  • Kartlägga kanalmixen, skapa en kanalstrategi
  • Budskapsplattform och relevant innehåll
  • Organisera rätt för content marketing – viktiga kompetenser och arbetssätt
  • Operativt arbete – planering, produktion, publicering och distribution
  • Mätning och uppföljning

Kursen riktar sig till

Kursen är lämplig för dig som arbetar med marknadsföring, kommunikation och försäljning. Kanske är du marknadschef, kommunikationschef, kommunikatör, marknadskoordinator eller jobbar med försäljning.

Målet med kursen

Utbildningen under denna dag ger dig en översiktlig bild av Content marketing, både den strategiska och taktiska delen. De olika stegen i utbildningen kan med fördel användas som arbetsmodell i ditt egna fortsatta content marketing arbete.

Info

När: Tisdag 17 november, kl 09.00 – 17.00
Var: Online, via webbmötesverktyget Zoom (vi skickar en länk till alla anmälda)

Kursavgift:
Medlem* 5995 kr ex moms
Icke medlem 8995 kr ex moms

*Avser medlemskap i Marknadsföreningen Stockholm. 

Kursen genomförs i mindre grupper för att ge maximalt värde för varje deltagare. (Max 15 personer).

Om kursledaren

Maria Westman har över 20 års erfarenhet inom media, kommunikation, ledningsarbete, organisations- och affärsutveckling. Idag driver Maria sitt bolag C by West och arbetar som strategisk rådgivare. Utbildningar och föreläsningar genomför Maria ofta på IHM Business School. Maria är engagerad i content marketing på flera sätt, bland annat som ordförande i Swedish Content Agencies och nätverksledare för content marketing i Marknadsföreningen.

Kontakt: maria.westman@cbywest.se

 

 

Villkor och bokning

 

Anmälan är bindande. Vid förhinder för anmäld deltagare kan någon annan person från beställande företag utnyttja platsen. 

Villkor och avbokningsregler
Så behandlar vi dina personuppgifter

Kurs 17 november, 09-17

BOKA DIN PLATS >>

Tidigare kursdeltagare

Testimonial

"Kursen var väldig strukturerad med en röd tråd rakt igenom - framförallt Marias mall kommer att vara väldig nyttig för ett framtida content-arbete"

Ursula Vogel, Thurne Teknik, gick kursen "Content Marketing"
Content Marketing
Testimonial

"En mycket bra kurs för dig som vill ha användbar kunskap att komma igång med content marketing på ett strukturerat och genomtänkt sätt."

Adam Granath, Blendow Group, gick kursen "Content Marketing"