13 december 2017  ·  Nyheter

Referat från MiS Marknadscheferna

Marknadscheferna

”Små värdefulla leveranser är nyckeln”

Marknadsföreningen i Stockholms nätverk, MiS Marknadscheferna, besökte Citerus där Tobias Fors och Peter Bernhardsson bjöd på en intressant presentation och workshop om agilt arbetssätt.

–Små värdefulla leveranser är nyckeln. Bygg inte för stort utan bygg stegvis. Släpp produkten innan den är helt klar, samla in data och sedan justera. Våga experimentera.

SEB har labb-dagar där man ägnar en dag i månaden åt att alla får jobba med det de vill, och sedan visa upp resultatet eller prata om lärdomarna för andra. Spotify har hackweeks och Google har google days. Det finns många sätt att komma igång.

–Gör människor fantastiska. Visa genuin uppskattning. Säg inte bra jobbat, berätta istället konkret vad som var bra. Vilka personer i och utanför organisationen borde ni göra ännu mer fantastiska? Det var en fråga vi fick någon minut att diskutera. Support, utvecklingsteamet, lojala kunder, städpersonal var några svar.

Ledarskap är centralt för agila team, liksom ständiga avstämningar. Medarbetarna måste känna sig trygga att prova nytt. Gör en retrospektiv, där du engagerar personalen att göra en återblick och hitta förbättringar, samt visualisera projektet.

Tobias och Peter rekommenderar en TED talk om Marshmallow Challenge där olika team uppmanas att bygga ett torn av spaghetti och en marshmallow. De som lyckas bäst med övningen är arkitekter och barn. De som lyckas sämst är CEO och business studenter. De ägnar för mycket tid att planera och när de väl har börjat sätta ihop tornet hinner de inte bli klara.
Mer info: https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower?language=sv

Vill man veta mer rekommenderas Youtube där det finns många klipp. Några konkreta metoder är Scrum och Kanban. Stort tack Tobias och Peter och kollegorna på Citerus, samt till nätverksledarna Louise Borglund och Katarina Fredén och alla medlemmar som deltog.

Text & bild: Helen Crowe Blomgren

__________

BILDER:

Nätverk

20171206_091246

20171206_091338

Marknadscheferna

Marknadscheferna