20 oktober 2017  ·  Nyheter

Referat: Förpackningar kommunicerar

Hållbarhet

FTI om återvinning, plaster och mytbildning

 

Nätverksgruppen CSR & Hållbarhet träffades i veckan hos FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Vi var där för att få tips på hur företag kan väva in förpackningen och förpackningens återvinningsbarhet i produktutvecklingen.

”Återvinning är en väldigt positiv kraft just nu” säger Anette Löhnn, Marknadschef på FTI, men menar att de måste jobba mycket med att motverka mytbildning. Särskilt stark är den trenden inom plastmaterial.

Plast är det svåraste materialet att ta sig an, ur ett återvinningsperspektiv, menar Anette.

Det blir mycket fokus på plaster i förpackningar denna kväll och frågorna och infallen från alla närvarande är många och mycket engagerade.

Ett stort problem är att tillverkare rent generellt väljer de lösningar som köpare/kunder i allmänhet tror är bra (eller som de tror att kunder tror är bra).

Anette menar att om hon själv skulle välja material till en plastförpackning idag, som skyddar produkten med mera, så skulle hennes förstaval vara färglös/transparent plast av återvunnen råvara. Det bästa ur ett återvinningsperspektiv är att använda redan producerad material – det FTI kallar ”det nya gröna”.

csrDet finns också väldigt många ”easy wins” vad gäller plaster, där mycket utbildning och opinionsbildning krävs för att driva en förändring. Visste du till exempel att den svarta plasten i många vanliga take away-matförpackningar och lunchlådor är betydligt värre ur ett miljöperspektiv än transparenta plaster? Eller som Einar Ahlström, materialexpert på FTI, säger; ”Vi gillar det färglösa – så kul är vi”.

Fredrik Pettersson, hållbarhetskonsult på Track Record och en av nätverkets ledare, delar sedan med sig av ett case: Hur uppfattas en glasflaska kontra en plastflaska ur ett konsumentperspektiv? Skulle vi välja glasflaskan eller plastflaskan, med lika mycket innehåll? Ett bra exempel som visade oss att vad vi tror att vi vet om olika material oss dess miljöpåverkan inte alltid stämmer.

Ett stort tack till FTI – Vi tar med oss många smarta tips, både för återvinning och hur man som marknadsförare och kommunikatör kan arbeta med förpackningar. Men också känslan av att ha fått en liten glimt av ett oerhört komplext område med inneboende utmaningar de flesta av oss inte ens vet existerar.

Vill man som privatperson agera på ett hållbart sätt gäller det att läsa på.

_____________

TIPS: Nyfiken på att lära dig mer? – http://latgammaltblinytt.ftiab.se/

BILDER

CSR

CSR

Hållbarhet

FTI

FTI

Text & foto: Per Almegård