11 december 2017  ·  Nyheter

Referat: Att skriva för att övertyga

seminarium

Att skriva för att övertyga

Sanoma Utbildning var värd för månadens frukostseminarium där Mikael Rosén bjöd på många tips och trender om att skriva för att övertyga.

Att skriva för nätet innebär att fånga publiken snabbt. Fler och fler beslut tas i skärmen. På tre klick har man genomfört ett köp eller klickat till en annan sida.
Det finns tre sorters texter att hjälpa läsaren fram med beslutet:

 • Push – kort information med en kombination av bild och text. Var konkret med namn, siffror och en uppmaning att gå vidare.
 • Pull – längre texter upp till 20 – 30 rader. Kunnigt och insatt med facktermer, infografik, bilder och bildtexter, pedagogiskt
 • Instruktion – steg för steg. Övertydligt. Ord och bilder, checklistor, bekräftelse. Utgå ifrån det som läsaren redan kan och vet.

Mikael tog upp Försäkringskassan och Skatteverket som exempel på organisationer som med fördel använder långa texter på webben. Genom att vara tydlig och utförlig sparas mycket tid för användaren, som får information när hen vill ha det och slipper långa telefonköer. Det är även till fördel för myndighetens egen personal.

Det finns olika sätt att göra det angeläget för läsaren, t ex:

 • Hota
 • Lova
 • Jämföra med annat
 • Behandla som VIP
 • Gemensam fiende, okunskap, otrygghet, osäkerhet
 • Intyg, expert, kändis, journalist
 • Individnytta
 • Gruppnytta

Den gamla kartan stämmer inte längre. Det är nästan gjort för AI, säger Mikael. Många företag går mot rationell, industriell och kvalitativ produktion av texter. Det blir viktigare med ett samarbete mellan olika yrkesgrupper som jurister, sälj/marknad, kundsupport, kanalspecialister, och SEO. Samma text kan användas i många kanaler under en längre tid med möjlighet till uppdatering, till skillnad från printvärldens sätt att tänka. Kommunikatörerna har fått mer makt. Riktlinjer och arbetsprocesser blir allt viktigare.

Text & bild: Helen Crowe Blomgren

_____________

BILDER

seminarium

seminarium

seminarium

seinarium