Nätverk:

Employer Branding

Välkommen till Marknadsföreningens nätverk Employer Branding!

I detta nätverk tar vi  grepp om begreppet Employer Branding i både teori och praktik – det vill säga allt från aktuella teorier, metoder och verktyg till konkreta kundcase. Målet är att inspirera – men också att ge konkreta handfasta tips. Och förstås hoppas vi på mycket diskussion och erfarenhetsutbyte.

Vi kommer även att behandla employer branding ur flera perspektiv, som till exempel HR, rekrytering, kommunikation, marknadsföring etc. För employer branding spänner över flera områden och det kan vara en utmaning att etablera en ny funktion eller ta över/sammanfläta flera ansvar till ett.

Tips: Läs intervjun med nätverkets ledare här!

Nästa träff

31 januari: Framtidens brist på arbetskraft

Ledare

Maria RosengrenMaria Rosengren, Director TNS Sifo. Maria Rosengren är Affärsområdeschef för området Employee Research & Consulting inom TNS Sifo. Det innebär att hon tillsammans med erfarna kollegor arbetar med insikter och konsulttjänster kopplat till organisations- och ledarutveckling. Deras kunder är både svenska bolag och stora internationella koncerner och de arbetar med hela världen som arbetsfält. Employer Branding är ett av deras specialistområden.

Därför är jag nätverksledare:
–För att jag tror att vi kan bidra med vår erfarenhet och kompetens inom området Employer Branding, för att jag ser fram emot att lära mig nya saker och för att jag ser fram emot spännande diskussioner och erfarenhetsutbyte. Samt förstås för nätverket i sig; att få träffa en massa nya inspirerande personer som jag inte träffat tidigare!

Kontakt:
Tfn: 0708-698 074
maria.rosengren(@)ts.se

 

Lisa HartikainenLisa Hartikainen, Head of Employer Branding Tieto. Lisa är ansvarig för Employer Branding i Sverige på globala IT-företaget Tieto och driver området på både strategisk och operativ nivå.

Därför är jag nätverksledare:

–Jag ser det ytterst värdefullt med ett forum där vi kan dela erfarenheter, inspireras och lära oss av varandra. Employer Branding är ett otroligt brett område och genom detta nätverk får vi möjlighet att utforska och dela insikter i ett gemensamt forum. Jag vill ta chansen att bidra med min synvinkel inom området och inspireras av duktiga branschkollegors perspektiv och kunskaper.

Kontakt:
lisa.hartikainen(@)tieto.com

Ansvarig från Marknadsföreningen: Helen Crowe Blomgren, helen(@)mis.se

Socialt

linkedInMiS nätverk har ett forum på LinkedIn

Passa på att diskutera aktuella ämnen även mellan träffarna.
Använd gärna hashtaggen #mis_sthlm på Twitter och Instagram för att andra ska kunna följa dina inlägg.

 

 

Tidigare teman