Nätverk:

CSR & Hållbarhet

Erfarenhetsnätverket CSR & Hållbarhet (Corporate Social Responsibility) är till för dig som är intresserad av företags ansvarstagande, vill dela erfarenheter och växa i ett integrerat tänkande.

Nästa träff: Håll utkik i kalendariet!

Varför ska jag gå på era nätverksträffar?

CSR är mer än kommunikation, det påverkar hela organisationen på många olika plan. Som kommunikatör är det viktigt att se och förstå helheten. I vårt nätverk kommer du att träffa flera olika aktörer som på olika sätt arbetar med CSR och hållbarhet. Du kommer bli inspirerad, få möjlighet att testa dina tankar ideer och få med dig djupare kunskap med dig hem som du kan testa i din verksamhet.

Ledare:

Fredrik PetterssonFredrik Pettersson är kommunikations- och hållbarhetskonsult på Track Record CSR & kommunikation. Fredrik har examen från bl.a. IHR och har arbetat med kommunikation i offentlig, idéburen och ideell verksamhet samt i företag. Fredrik har även vikarierat som CSR-ansvarig på Systembolaget.

Varför är du nätverksledare?
– Jag ser CSR som en reell möjlighet att göra världen lite bättre och vill bidra till att företag blir mer hållbara och att hållbara företag tar marknadsandelar från mindre hållbara. Det är kul och utvecklande att vara med och inspirera till hållbarhet och bra hållbarhetskommunikation!

Kontakt: fredrik(@)csr-kommunikation.se / 0705-917 445

 

Anna BengtssonAnna Bengtsson har bred erfarenhet från marknadsförings- och kommunikationsområdet samt närliggande områden och arbetar idag som projektledare med försäljning och marknadsföring inom fackpressmedia. Innan dess var hon bland annat drygt 8 år på marknadsavdelningen på ett internationellt företag i flygträningsbranschen. Studierna har även de framförallt varit inriktade på kommunikation och marknadsföring, men hon är även diplomerad Zencoach och har på senare tid läst ett par kurser inom CSR/hållbarhet. Nyligen påbörjade hon en kurs i socialpsykologi och förändringsarbete i arbetslivet.

Varför är du nätverksledare?
– Med mitt stora intresse för allt hållbarhets-/CSR-relaterat så ser jag som ’gammal’ medlem i CSR-nätverket mycket fram emot att få bli en del av ledarteamet. Jag inspireras och engageras av möjligheterna och potentialen som en organisations CSR- och hållbarhetsarbete kan skapa och framförallt vilka möjligheter den har att genom sin kommunikation kunna skapa förändringar på individ-, företags-, och samhällsnivå och vidare.

Kontakt: anna(@)bs-media.se

 

Socialt

linkedInMiS nätverk har ett forum på LinkedIn

Passa på att diskutera aktuella ämnen även mellan träffarna.
Använd gärna hashtaggen #mis_sthlm på Twitter och Instagram för att andra ska kunna följa dina inlägg.

 

Ansvarig från Marknadsföreningen: Per Almegård, per(@)mis.se

 

Tidigare teman: