4 april 2017  ·  Möt medlem

Möt medlem: Katarina Hjertstedt, Symbrio

”Lärande marknadsföring”

 

Katarina HjertstedtKatarina Hjertstedt är Utbildnings- och marknadsansvarig på Symbrio, som är verksamma inom inköp och fakturering inom B2B. Katarina är en relativt ny medlem i MiS och menar att hon redan mött likasinnade inom B2B då hon börjat utforska vårt utbud av nätverksträffar, kurser, seminarier och övriga evenemang. Här får vi en inblick i en spännande utvecklingsprocess för både företaget och hennes egen roll under de senaste åren. 

Vad kan du berätta om Symbrio?

–Symbrio utvecklar ett eget inköps- och fakturahanteringssystem (som också heter Symbrio). Vi har funnits sedan år 2000 då vi endast jobbade med inköpsdelen. Någon gång under 2011/2012 bestämde vi oss för att utveckla vårt eget fakturahanteringssystem. Inköp och faktura hänger ju ihop och därmed kunde vi efter några år erbjuda ett stöd för hela inköpsprocessen. Vi har kunder främst inom installations- och byggbranschen, stora som små. Vi har kontor i Norge och en hel del kunder även där. Nu är det Finland och Danmark som gäller när det kommer till att vinna ny mark.

Såväl kunden som leverantören arbetar i vårt system. All typ av data samlas där varför det finns tillgång till all typ av information. Vad beställde jag sist? Vilka priser har olika leverantörer på olika material? Hur mycket har vi beställt? Har leverantören fakturerat rätt?

Varför väljer man Symbrio?

–Den stora styrkan är att ha stöd för hela inköpsprocessen i ett och samma system. Du kan följa en beställning från det att du skapar den till dess att fakturan är attesterad och klar. Flera roller har nytta av systemet: montören, projektledaren, platschefen, VD:n, ekonomiavdelningen, inköpschefen, avtalsförhandlaren, kalkylatorn.

De viktigaste funktionerna:

  • Att kunna prisoptimera mellan alla leverantörer
  • Att kunna följa avtalade priser
  • Att kunna ta ut rapporter på viktig data
  • Automatisk matchning mellan inköp, avtal och faktura

Symbrio har lång erfarenhet, mycket kunskap och har många kopplingar mot de mest kända ekonomisystemen och de mest kända leverantörerna.

Vad ingår i din roll som Utbildnings- och marknadsansvarig och hur har ditt arbete utvecklats sedan du tillträdde år 2009?

–Jag inledde min karriär som endast Utbildningssansvarig. Jag hade dessutom precis vidareutbildat mig som e-learningsproducent och började fila på de första enkla e-kurserna. Branschen var dock inte mogen och man ville fortfarande ha vanliga klassrumsutbildningar. Nu är det dock flera av våra kunder som har insett att de har stora pengar att spara genom att få kurser inspelade som guider eller guider som beskriver ett flöde.

Eftersom pedagogiken inom e-learning mycket handlar om att förenkla en komplicerad process så började ett begrepp dyka upp inom denna bransch: ”lärande marknadsföring”. Jag försöka hitta information om detta, men lyckades inte så bra. Tror inte det finns så mycket nu heller, men begreppet och tanken gillar jag. Man lär ut något som man samtidigt marknadsför.

Jag tror det var 2010 som jag frågade vår VD om vi skickade ut nyhetsbrev och fick ett något generat svar att det gjorde vi inte. Det fanns överhuvudtaget ingen marknadsföring att tala om. Eftersom pedagogik och marknadsföring ligger så nära varandra så började jag med att ta tag i nyhetsbreven. Sen blev det webbplatsen, bloggen, filmer, intervjuer, fotografering, kurser och nu sitter jag i princip heltid med detta. Jag utbildade mig till ”Conversion Manager” förra året och lärde mig enormt mycket om det här med konvertering.

Varför är du medlem i MiS?

–Vi hade ett möte med er där vi blev övertygade om att gå med. Jag har varit på ett första seminarium som var jättebra. Jag fick träffa likasinnade inom B2B. Det är ett otroligt stort utbud av kurser och seminarier, många fler än jag hade kunnat tro. Och många är jätteintressanta. Det är alltid intressant att få lyssna till andras framgångar och lärdomar från misslyckanden. Jag kommer definitivt gå på så många jag kan och hinner och gillar hela konceptet med MiS.

Vilken utveckling tycker du ska bli mest intressant att följa i år?

–Marknadsföringen inom B2B. Jag vill höra fler intressanta fall. Dra lärdomar. Själva har vi inlett ett samarbete med Searchmint som ska hjälpa oss att i detalj identifiera våra besökare och skapa specifika landningssidor för utvalda målgrupper.

B2B ligger flera år efter B2C på det området, så det kommer nog hända mycket här. Och jag vill vara en del av det.