13 juni 2017  ·  Föreningen

Här är MiS nya hedersledamöter!

Grattis till våra nya hedersledamöter i MiS

På föreningens årsmöte har styrelsen möjlighet att nominera medlem som på ett framträdande sätt bidragit till föreningens syfte och utnämnda dem till hedersledamot (§4 stadgarna). Här i maj blev således Francesca O´Brien Apelgren, Jurek Waldfogel, Elisabeth Trotzig och Ingela Stenson utsedda till hedersledamöter. För sitt fantastiska engagemang och värdefulla bidrag över lång tid premieras de nu med ett livslångt medlemskap i MiS. Stort grattis!

Här hör ni deras egna röster om MiS-resan och viktiga områden i år.

Hur har din MiS-resa sett ut?

Francesca O'Brien Apelgren
Francesca O’Brien Apelgren

Francesca O’Brien Apelgren: Oj, det är en lång och rolig resa. Jag har varit med i MiS i mer än halva mitt liv. När jag studerade kommunikationsvetenskap vid universitet gick jag med som studerande medlem. På den tiden var alltid frukostseminarierna på Berns. När jag sedan började arbeta på olika marknads- och kommunikationsavdelningar så var det naturligt att fortsätta mitt medlemskap. Jag har haft några uppehåll när jag arbetade utomlands för bland annat CERP; den europeiska public affairs-federationen i Gent, Belgien. När jag var tillbaka i Sverige blev jag headhuntad till jobbet som vd för MiS. Det var 11 fantastiska år tillsammans med alla professionella kollegor och alla entusiastiska MiS-medlemmar. Extra roligt att jag nu har blivit invald som hedersledamot. Stort tack till MiS styrelse!

Ingela Stenson
Ingela Stenson

Ingela Stenson: Den har varit lång, spännande och otroligt omväxlande, lärorik och ibland rätt utmanande. Jag satt i styrelsen i många år och var med i den stora omvandlingen av föreningen till den framgång den är idag, där vi i styrelsen har sökt nya vägar i det nya kommunikationslandskapet. Francesca har varit en oerhört stark motor i föreningens förändringsresa.

Jurek Waldfogel: Jag är medlem sedan drygt 20 år och MiS har verkligen varit min”sambo” under min yrkesresa. Har varit engagerad i alltifrån att jobba i olika kommittéer till att ha deltagit i t ex frukostar, luncher, erfarenhetsgrupper och utbildningstillfällen. MIS har varit och är en guldgruva för mitt lärande och för att vidga mitt kontaktnät. Även om MiS till en del bygger på det idéella så blev det en proffsigt driven verksamhet när  Francesca började som VD, vilket var en överlevnadsfaktor för verksamheten.

Elisabeth Trotzig
Elisabeth Trotzig

Elisabeth Trotzig: Jag blev medlem direkt efter att jag gick ut IHR 1987, en perfekt mötesplats för en nybliven och nyfiken marknadsförare. Engagerade mig så småningom i styrelsen och var med om att anställa föreningens första VD, vilket var en stor omställning för styrelsen som gick från att vara programfixare till att strategiskt leda och lotsa ett nätverk för professionella som ville förkovra sig, göra affärer och förena nytta med nöje. Var ordförande under tio år och lämnade med varm hand över till Maria Croon i höstas.

Vad gör du idag?

FOB: Jag är fortfarande kvar i ”familjen” men arbetar idag centralt som vd på Sveriges Marknadsförbund. Där är MiS och alla andra 26 lokala marknadsföreningar i Sverige medlemmar. Vidare är företag, byråer och myndigheter från söder till norr medlemmar.

IS: Jag arbetar som omvärldsanalytiker i eget företag, min dominerande uppdragsgivare är United Minds, men jag jobbar även med Håll Sverige Rent, Tala Smak och andra projekt. Sitter i fyra styrelser, älskar att jobba med kommunikation, ompositionering och omvärldsdriven affärsutveckling.

Jurek Waldfogel
Jurek Waldfogel

JW: Otålig pensionär som tycker att ”bara vara” inte är ”my cup of tea”. På min fritid leder jag box & spinningpass på Friskis&Svettis och tränar ett och annat pass på egen hand. Mottaglig för nya uppgifter (jobbat som fch & mch i olika branscher).

ET: Som Reklamombudsman ansvarar jag för näringslivets självreglering inom reklam och marknadskommunikation. Det är en stiftelse som har till uppdrag att hålla hög etik i all reklam som riktas till den svenska marknaden. Det gör vi genom att pröva om anmäld reklam följer näringslivets egen etiska kod; ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation och genom att utbilda och vägleda marknadens aktörer samt informera samhället i stort.

Vad blir viktigast i år?

FOA: Jag brinner för många frågor inom marknadskommunikation så utmaningen är att arbeta med ett par för fokus och genomslagskraft. En hjärtefråga är att få fler marknadskommunikatörer att bli tillfrågade av valberedningar för att ta plats i styrelserummen. Denna fråga arbetar vi med under hela året och under Almedalsveckan lyfter vi den till agendan igen. En annan fråga är att synliggöra olika människor i kommunikationen. Den marknadschef som arbetar tydligast med denna fråga är Lina Söderqvist på Åhléns. Hon gör skillnad. Det borde vara allas ansvar i marknads- och kommunikationsbranschen.

IS: För det första är det digitaliseringen, mycket och ofta oöverskådliga förändringar ligger framför oss!  Marknadsförarnas roll i digitaliseringsfrågan blir allt viktigare. Tilliten till reklam och marknadsföring har förändrats i grunden, förr kunde man gå ut och tala om saker för folk. Det går inte idag. Nu är det på riktigt kommunikation på mottagarens villkor. Företagens fokus måste vara på att kommunicera kundnyttan och för att ha koll på kundnyttan behövs mer analys nu. Konsumenternas makt växer och kommunikationen måste vara så attraktiv att man vill ta till sig den. Masskommunikation är svårare och krångligare än någonsin. Inte minst med tanke på all ny teknik.

JW: Att MiS ligger i framkant när det gäller att vara en källa till kompetensutveckling & nätverksbyggande för både befintliga och potentiella medlemmar. MiS måste göra skillnad och vara ”top of mind” för personer som är verksamma inom vårt område.

ET: Utvecklingen går fort inom reklam och media och ett område som vi har lagt fokus på detta år är att vägleda marknadens nyare aktörer som är verksamma i Influenser marketing. Vi utbilda och informerar om ICC:s regler så att reklametiken bibehålls också i sociala medier. Det är ju ett område som just nu är under granskning av utredningen ”Det nya reklamlandskapet” som tillsattes i höstas av konsumentminister Per Bolund och som ska presenteras i januari 2018.