13 januari 2015  ·  Mentor

En adept och en mentor berättar

 

Malin Törnqvist och Anna Erman
Anna Erman, mentor och Malin Törnqvist, adept

Därför valde jag att ha en mentor via MiS!

Malin Törnqvist, Enghouse Interactive:

Malin Törnqvist hade våren 2015 en mentor via MiS. Hon valde tjänsten Mentor on demand, vilket innebär att man när man vill kan starta upp processen när det passar en själv. I tjänsten ingår såväl personliga intervjuer där man avgör vilken mentor som matchar adepten, ett antal samtal mellan mentor och adept, vägledande litteratur och en avslutande lunch.

– Jag valde en mentor via Marknadsföreningen i Stockholm. Detta då jag visste att de har ett stort och brett nätverk av mentorer inom de flesta branscher.

– För mig var det viktigt att det blev en bra matchning mellan mig och min mentor, att jag hittade någon som matchade min profil.

Därför är jag mentor!

Anna Erman, Senior Marketing Director Europe NASDAQ OMX:

– Jag är mentor via MIS för att det är intressant och utvecklande att bidra till att en annan person att växer professionellt. Mentorskapet ger även personliga insikter och reflektioner som jag har glädje av i mitt ledarskap.

– Jag hoppas att min adept får stöd i att utveckla sina tankar och idéer samt att utforska de olika möjligheter som hon ser i sitt yrke. Jag fungerar som ett bollplank, lyssnar, ger ett utifrån perspektiv på de frågeställningar hon har vilket kan hjälpa min adept att göra sina vägval.

– Vi har satt upp ett yrkesrelaterat mål för vad hon vill uppnå med våra träffar. Utifrån det berättar hon om sina tankar, funderingar, idéer och vi pratar, diskuterar, och arbetar med olika verktyg för att komma framåt och vidare. Vi har bara haft ett möte i dagsläget – men adepten styr inriktningen men tanken är att vi gemensamt ska närma oss eller nå det mål hon satt upp.